Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 89 – Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

FASIL 89

 GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR

 
Fasıl Notları.

 1. – İnşaası bitmemiş veya tamamlanmamış gemiler ve gemi tekneleri ile inşaası bitirilmiş gemilerin sökülmüş veya henüz monte edilmemiş olanları, belirli bir tür geminin temel özelliklerine sahip eğilse 89.06 pozisyonunda sınıflandırılır.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, gemileri, vapurları (kendinden hareketli olsun olmasın) ve batardolar daha seyyar iskeleler, şamandıra gibi diğer yüzen yapıları da içine alır. Ayrıca, karada ya da buz üzerinde gitme gücü olsun ya da olmasın (XVII. Bölümün 5 no.lu Not hükmüne bakınız) su üzerinde (göl, deniz vb.) seyahat için düzenlenmiş hava yastıklı taşıtları (hovercraft) da içine alır.
Bu Fasıla aşağıdakiler dahildir:

 • Tamamlanmamış, bitirilmemiş tekneler (örn; hareket motorları, denizcilik alet ve takımları, kaldırma makinaları, mobilyalar, sair mefruşat vb. ile donatılmamış).
 • Her çeşit maddelerden yapılmış gemi tekneleri.

İnşaası bitmemiş veya aksamı tamamlanmamış gemilerle gemi tekneleri (monte edilmiş halde olsun olmasın) ve monte edilmemiş haldeki tamam gemiler, esas özelliğine sahip oldukları gemi türünün rejimine tabidir. Aksi takdirde (89.06 pozisyonunda) sınıflandırılır.
Bu Bölüm, XVII. Bölümün diğer Fasıllarda da belirtilen nakil vasıtaları ile ilgili açıklamaların aksine, gemilerin ve diğer yüzer vasıtaların ayrı olarak gelen tüm aksam ve parçalarıyla teferruatını (gemi tekneleri hariç) kapsamamaktadır. Bunlar, gemilere ve diğer yüzer vasıtalara ait olduğu açıkça anlaşılsa bile kendi rejimine tabi olur. Örneğin:

 • Bölümün 2 no.lu Notunda belirtilen aksam,parça ve teferruat.
 • Kısa ve uzun tahta kürekler (21 pozisyonu).
 • Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış halat ve ipler (07 pozisyonu).
 • Yelkenler (06 pozisyonu).
 • 08 pozisyonuna dahil gemi direkleri, ambar ağzı ve kapakları, plastıralar ve metal inşaat karakterine haiz tekne aksamı vb.
 • Demir ya da çelikten ipler (12 pozisyonu).
 • Demir ya da çelikten çapalar (16 pozisyonu).
 • Pervaneler ve yandan çarklı gemilere ait çarklar (87 pozisyonu).
 • Dümenler (21, 73.25, 73.26 pozisyonları vb.) ile gemi ile vapurlar için dümenler ve diğer sevk ile idare teçhizatı (84.79 pozisyonu).

Aşağıdakiler bu Fasıl haricindedir.
(a)   Süs veya dekor amacıyla kullanılan model  gemiler (örn; kalyonlar ve diğer yelkenli gemiler) (44.20, 83.06 pozisyonu vb.).
(b)   90.23 pozisyonundaki modeller ve gösteri araçları.
(c)   Mayınlar, torpiller ve benzeri savaş gereçleri (93.06 pozisyonu).
(d)  Çocuklar için yapılmış gemi şeklinde tekerlekli oyuncaklar  ve diğer oyuncaklar (95.03 pozisyonu).
(e)   Su kayakları ve benzerleri (95.06 pozisyonu).
(f)   Atlı karınca ve diğer fuar eğlencelerinde kullanılan küçük sandallar (95.08 pozisyonu).
(g)   100 yılı aşkın antika gemiler (97.06 pozisyonu).
Hem karada hem suda seyahat için düzenlenmiş çift tabiatlı taşıtlar ile hava yastıklı taşıtlar 87.Fasılda motorlu taşıtlar olarak sınıflandırılmışlardır ve deniz uçakları ile hava gemileri 88.02 pozisyonunda belirtilmiştir.
  
89.01 –     YOLCU GEMİLERİ, GEZİNTİ GEMİLERİ, FERİBOTLAR, YÜK GEMİLERİ, MAVNALAR VE İNSAN VEYA YÜK TAŞIMAYA MAHSUS BENZERİ GEMİLER.
8901.10 –    Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri gemiler; her türlü feribotlar
8901.20 –    Sarnıçlı gemiler (tankerler)
8901.30 –    Frigofik gemiler (8901.20 pozisyonundakiler hariç)
8901.90 –    Yük taşımaya mahsus diğer gemiler ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer gemiler
Bu pozisyon, 89.03 pozisyonundaki taşıtlardan başka insan ve eşya taşımaya mahsus cankurtaran sandalları (diğer sandaldan başka) askeri gemiler, hastane gemileri (89.06 pozisyonunu içine alır). Bunlar deniz ve kara sularına mahsus olabilir (göller, kanallar, nehirler, koylar).
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir.
(1)   Yolcu gemileri ve gezinti gemileri.
(2)   Araba taşıyan feribotlar, küçük nehir feribotları ve tren feribotları da dahil olmak üzere her cins feribotlar.
(3)   Tankerler (petrol, metan, şarap vb.).
(4)   Et, sebze vb. taşımak için kullanılan frigofik deniz taşıtları.
(5)   Özel malzeme taşıması için düzenlenmiş olsun olmasın her cins kargo gemileri (tankerler ve frigofik deniz taşıtlarından başka). Bunlar maden cevheri taşıyan gemiler, diğer büyük hacimli taşıtlar (kömür, hububat vb. taşımaya mahsus), konteyner gemiler, ro-ro gemileri (sarnıçlı, sarnıçsız), yüklü mavna taşıma sistemli gemileri içine alır.
(6)   Malzeme taşımak, bazen de insan taşımak için kullanılan, düz güverteli, hafifletici yük aktarıcı tekneleri ve dubaları da içine alan çeşitli mavnalar.
(7)   Kayakla su üzerinde giden küçük gemi ve deniz taşıtları gibi su üzerinde giden planör tipindeki deniz taşıtları.
 
89.02 –     BALIKÇI GEMİLERİ; BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNE, KORUNMASINA VE KONSERVE EDİLMESİNE MAHSUS FABRİKA GEMİLERİ VE DİĞER GEMİLER.
Bu pozisyon, deniz veya kara suları içinde ticari balıkçılık yapmak için düzenlenmiş her türlü balıkçılık araçlarını da içine alır. Fakat balıkçı sandalları hariç (89.03 pozisyonu). Bunlar balina avı gemileri kadar büyük ağlarla yapılmış balık avcı gemileri ile ton balığı avcı gemilerini de içine alır.
Bu pozisyona fabrika gemileri de dahildir (balık konservesi vb.)
Genellikle turizm mevsimi süresinde gezi amaçlarıyla da kullanılabilen balıkçı gemileri de bu pozisyon altında sınıflandırılmıştır.
Spor olarak kullanılabilen balıkçı araçları bu pozisyon haricindedir (89.03 pozisyonu).
  
89.03 –     YATLAR VE DİĞER EĞLENCE VE SPOR TEKNELERİ; KÜREKLİ KAYIKLAR VE KANOLAR
8903.10 –    Şişirilebilir olanlar
–   Diğerleri
8903.91 —   Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın)
8903.92 —   Motor botlar (dıştan takma motorlu olanlar hariç)
8903.99 —   Diğerleri
Bu pozisyona spor ve eğlence amaçlı tüm deniz taşıtları, sandallar ve kanoları dahildir.
Bu pozisyon, yatları, diğer yelkenli ve motor botları, kayıkları, ufak gezinti sandallarını, eskimo kayıklarını, tek kürekli minik sandalları, su bisikletlerini (suda giden ve pedallı olan) balıkçılık sporu için kullanılan deniz taşıtlarını, monte edilebilen veya katlanan, şişirilen botları da içine alır.
Pozisyon, kürekle kullanılan cankurtaran botlarını da kapsar (diğer cankurtaran botları 89.06 no.lu pozisyonda belirtilmiştir).
Yelken sopaları bu pozisyon haricindedir (95.06 pozisyonu).
Altpozisyon Açıklama Notu.
 8903.92 Altpozisyonu
“Dıştan takma motorlular” 84.07 no.lu pozisyonun Açıklama Notunda belirtilmiştir.
 
89.04 –     RÖMORKÖRLER VE İTİCİ GEMİLER.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(A)  Römorklar; bunlar özellikle gemileri çekmek için düzenlenmiştir. Denizde ya da karasuları içinde kullanılabilen çeşitleri de olabilir. Bunlar, diğer gemilerden, özel şekilleri, teknelerin takviyeli oluşu, teknelerin büyüklüğüne nazaran makinelerin takviyeli oluşu, çekme halatlarının ve polamparlarının bağlanmasına ve tertiplenmesine mahsus çeşitli tertibatla donatılmış bulunması ile ayırt edilebilir ve yolcu, eşya taşımaya mahsus inşa edilmemişlerdir.
(B)  İtici gemiler; bunlar özellikle mavna, salapurya vb. taşımak için düzenlenmiş deniz taşıtlarıdır. Bunlar itme alet ve teçhizatları, yüksek dümen köşkü (teleskobik olabilir) itibarıyla esas olarak ayırt edilir.
Bu pozisyon hem itmek hem de çekmek için düzenlenmiş “itici römorkörleri” de “pusher-tugs” içine alır. Gemi iticiler gibi itme alet ve teçhizatına sahiptirler. Mavnaları yedeğe alabilmek ve rotayı tayin edebilmek için geminin arka kısmı meyillendirilmiştir.
Tehlike anında yardımcı gemi olarak düzenlenmiş römorkörler de bu pozisyona dahildir.
Bu pozisyondaki deniz taşıtları insan ve malzeme taşımak için düzenlenmemiştir. Bunlar, yangın söndürücü, pompalama, kargo ısıtma tertibatı vb. ile donatılmış olabilirler.. Bununla beraber, sadece yangın söndürücü gemiler bu Fasıl haricindedir (89.05 pozisyonu)
  
89.05 –     FENER GEMİLERİ, YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ, TARAK GEMİLERİ, YÜZER VİNÇLER VE ESAS GÖREVİNE GÖRE SEFER HİZMETLERİ İKİNCİ DERECEDE OLAN DİĞER GEMİLER; YÜZER HAVUZLAR; YÜZER VEYA DALABİLEN SONDAJ VE ÜRETİM PLATFORMLARI.  
8905.10 –    Tarak gemileri
8905.20 –    Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları
8905.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:
(A)  Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler, esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer gemiler.
Bunlar, normal olarak, sabit bir pozisyonda ana görevlerini yaparlar. Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, her çeşit tarak gemileri (kıskaç kavanlı ve emme tertibatlı tarak gemileri), batık gemileri yüzdürmeye mahsus kaldırıcı tertibatlı gemiler, şamandıra veya çapa ile denizde sabit şekilde duran can kurtarma dubaları, kaldırma boşaltma ve istifleme makineleri (vinçler, maçunlar, hububat elevatörleri) ile mücehhez dubalar ve bu gibi makinelere ait olduğu anlaşılabilen dubalar.
Yüzer evler, yüzer çamaşırhane ve yüzer değirmenler de bu gruba dahildir.
(B)  Yüzen havuzlar
Yüzen havuzlar, karadaki kuru tersane havuzlarının yerine kullanılan bir nevi yüzer atölyelerdir.
Genellikle kesitleri “U” şeklinde konstriksiyonlar olup platformlu yan duvarlardan ibaret bulunmakta ve tulumbalı bölümleri vasıtası ile kısmen suyun içine batmakta ve bu suretle tamir edilecek gemilerin iki duvarın arasına girmesini sağlamaktadır. Bunlar bazı durumlarda, çekilebilirler.
Yüzen havuzların bazı tipleri yukarıda açıklanan şekle benzer  faaliyet gösterir ama kendinden hareketlidir ve güçlü motorlarla donatılmıştır. Hem karada hem de denizde kullanılabilen nakil vasıtaları ile diğer deniz vasıtalarının tamirlerini veya taşınmalarını temin etmektedir.
(C)  Yüzen ya da dalabilen sondaj ya da ayrı üretim platformları:
Bu tür platformlar, genellikle, kıyıdan uzak yataklarda petrol ve doğal gaz arayıp bulmak için düzenlenmiştir. Macunlar, vinçler, tulumbalar, silolar gibi sondaj ya da üretim yapmak için bulunması gerekli olan cihazlardan başka bu platformlarda, taraflara ayrılmış kışlalar mevcuttur.
Yedeğe alınmış ya da keşif ve üretim için bazı durumlarda kendi kendine çalışan, bazen de bir mevkiden diğerine geçme kapasitesine sahip bu tür platformlar aşağıdaki gibi bir kaç ana grup altında toplanabilirler:
(1)   Bazı yüzdüren araçlardan, (kuru tekneler, dubalar vb.) meydana gelmiş, geri alınabilir ayakları olan, çalışma mevkiinde alçaltılan, deniz yataklarıyla desteklenen ve çalışma platformunu su seviyesinin üzerine çıkartabilen, “kendini kaldırabilen platformlar”
(2)   Çalışma mevkisi su altında kalabilen ve su seviyesinin üzerine durabilen çalışma platformlarına yüksek derecede sabitlik sağlamak için deniz yatağı üzerinde dayanan safra tankları olan alt yapılardan oluşan, “su altında kalabilen (dolabilen) platformlar” balast tanklarının çıkıntı ve kenarları az veya çok deniz yatağının içine girer.
(3)   Su altında kalabilen platformlara benzeyen fakat batan kısmı deniz yatağına dayanmayan “yarı dalan platformlar” çalışırken bu yüzer platformların sabit kalması çapalar ya da benzeri aletlerle sağlanır.
Kıyıdan uzak yataklarda petrol veya doğal gaz aramak için kullanılan, ne yüzen ne de su altında kalabilen sabit platformlar bu pozisyon haricindedirler (84.30 pozisyonu)
Feribotlar (89.01 pozisyonu), deniz ürünleri için fabrika gemileri (89.02 pozisyonu), su altı kablo döşeme gemileri ve okyanus meteoroloji istasyonları da (89.06 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir.
 
89.06 –     DİĞER GEMİLER (SAVAŞ GEMİLERİ VE KURTARMA GEMİLERİ DAHİL, KÜREKLİ OLANLAR HARİÇ)
8906.10-   Savaş Gemileri
8906.90-   Diğerleri
Bu pozisyon, 89.01 ila 89.05 pozisyonlarındaki daha özel olanları kapsamayan tüm deniz taşıtlarını içine alır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(1)   Her çeşit savaş gemisine aşağıdakiler dahildir:

 • Savaş için düzenlenmiş çeşitli saldırı silahları, savunma silahları, top güllelerine karşı savunma kalkanları (zırhlı levhalar ve çok yönlü su geçirmez bölümler) ve su altı aygıtları (mayın dedektörleri) ile donatılmış gemiler. Bunlar genellikle radar, sonar, enfraruj keşif aletleri, radyo alıcıları için konuşma ve sinyal teçhizatı ile donatılmışlardır.

Bu kategoriye giren gemiler, daha süratli oluşları, manevra kabiliyetleri, daha kalabalık mürettebatı, daha büyük yakıt depoları, ulaşım için gerekli özel depolar ve denizde cephane kullanımı itibariyle ticaret gemilerinden ayrı tutulabilirler.
(b)   Silahlarla donatılmamış, zırhlı kalkanları olmayan fakat savaş sırasında kullanılan çıkartma gemileri ya da yedek donanmalar (cephane ve torpil taşımak için vb.) askeri gemiler.
(c)   Denizaltıları
(2)   Bazı savaş gemisi özelliklerine sahip fakat sivil makamlar tarafından kullanılan gemiler (Gümrük veya polis gibi).
(3)   Ahşap gemilere yerleştirilen cankurtaran sandalları ile sahil çevresinde belli bir yere yerleştirilmesi sureti ile, tehlikede olan gemilere yardım etmesi amaçlanır. Bunun yanı sıra kürekle hareket eden cankurtaran sandalları 89.03 pozisyonundadır.

 • Bilimsel arama gemileri, laboratuar gemileri, okyanus meteoroloji istasyonları tarafından kullanılan gemiler.
 • Cankurtaran yelek ve simitleri taşıyan şamandıra ve telekominikasyon vb. için su altı kabloları döşemek için kablo gemileri.
 • Kılavuz gemiler.
 • Buz kıranlar.
 • Hastane gemileri.
 • Deniz dibi taranarak toplanan madenlerin götürülmesine mahsus gemiler.

Sıvı veya diğer eşyaları su yatağında (basit bir çekme sistemi) taşımaya mahsus portatif tertibatlı olan izoleli, tekstil dokumalı hareketli muhafazasından ibaret, şeker bir püroya benzeyen ve dengeleyici, çekme teçhizatlı ve su üzerinde durmasına mahsus küpler gibi çeşitli tertibatı olan “dracones” vb. bu pozisyondadır.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Mavnalar (insan ya da mal taşımaya mahsus düz güverteli gemiler) (89.01 pozisyonu)
(b)   Yüzen vinçler için bir taban olarak hizmet etmek için açıkça düzenlenmiş mavnalar (89.05 pozisyonu)
(c)   Geçici köprüleri desteklemeye mahsus içi boş  silindir şeklinde dubalar ve her çeşit sallar (89.07 pozisyonu)
 
89.07 –     DİĞER YÜZEN ARAÇLAR (SALLAR, TANKLAR, COFFER-DAMLAR, YÜKLEME, BOŞALTMA PLATFORMLARI, ŞAMANDIRALAR VE İŞARET KULELERİ GİBİ)
8907.10 –    Şişirilebilir sallar
8907.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, gemi karakterine haiz bulunmayan çeşitli yüzer vasıtaları içine almaktadır. Bunlar, kullanıldıkları yerde sabit halde bulunmaktadır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Geçici köprüler vb. ye destek vazifesi gören içi boş silindir biçiminde dubalar. Bununla beraber, gemi biçiminde olan dubalar bu pozisyona dahil değildir (89.01 veya 89.05 pozisyonu)
(2)   Canlı balıkları ve kabuklu deniz hayvanlarını muhafazaya mahsus delikli yüzer havuzlar (tanklar)
(3)   Bazı limanlarda, gemilere su, petrol vb. taşımak için kullanılan yüzen tanklar.
(4)   Köprü ayakları inşaasında kullanılan coffer damlar.
(5)   Yüzen iskeleler.
(6)   Şamandıralar; bağlama şamandıraları, işaret şamandıraları, ışıklı şamandıralar, zilli şamandıralar.
(7)   Boğazları, tehlikeli olan veya seyri sefere elverişli olmayan yerleri vb.’yi göstermeye mahsus işaret kuleleri
(8)   Bazı karaya oturmuş gemilerin yüzdürülmesinde kullanılan yüzer vasıtalar.
(9)   Paravanlar (mayın taramada kullanılan her nevi yüzer vasıtalar).
(10) Kazaya uğrayan kişileri taşımaya mahsus, denize değdiği zaman otomatik olarak şişebilen daire biçiminde yüzen deniz vasıtalarını içine alan sandallar.
(11) Havuz kapıları vazifesini gören neviden olan yüzen vasıtalar.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Harici bir tertibatla (kaldırıcı bir tertibat gibi) suya daldırılıp çıkarılabilen ve madeni bir odadan ibaret bulunan tipteki dalgıç çantaları (bunlar genellikle 84.79 pozisyonunda yer alır)
(b)   Cankurtaran yelekleri, kemerleri ve simitleri mamul oldukları maddenin rejimine tabidir.
(c)   Yelkenli gemiler (95.06 pozisyonunda)
 
89.08 –     SÖKÜLECEK GEMİLERLE SUDA YÜZER SÖKÜLECEK DİĞER ARAÇLAR
Bu pozisyon, sökülmek amacı ile getirilen 89.01 ilâ 89.07 pozisyonlarındaki gemiler ve diğer yüzen vasıtaları içine alır. Bunlar genellikle hasara uğramış miadını doldurmuş gemiler vb. olup, ithallerinden önce makineleri, kumanda aleti ve cihazları veya diğer teçhizatı çıkarılmış olabilir.

Başa dön tuşu