Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 59 – Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

FASIL 59

EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN MENSUCAT; DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TEKNİK EŞYA

Fasıl Notları.
1.- Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasılın tatbikinde “dokumaya elverişli mensucat”
tabirinden 50 ila 55. fasıllarda ve 58.03 ve 58.06 pozisyonlarında yer alan dokunmuş mensucatla 58.08 pozisyonundaki parça halinde kordonlar ve süs eşyası ile 60.02 ila 60.06 pozisyonlarında yer alan örme mensucat anlaşılır.
 
2.- 59.03 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahildir:
 
(a) Metrekaredeki ağırlığı ve plastik maddenin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun, plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olan dokumaya elverişli mensucat. Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(1) Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmediği mensucat              (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllar) (Bu hükmün tatbikinde bu   işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz);
(2) 15 ve 30 santigrat derece arasındaki ısıda çapı 7 mm. olan bir silindir
etrafında kırılmadan elle bükülemeyen ürünler (genellikle Fasıl 39);
(3) Dokumaya elverişli mensucatın plastik maddelerin içine tamamen batırıldığı veya her iki yüzünün tamamen bu maddeyle sıvandığı veya kaplandığı ürünler. Ancak bu sıvama veya kaplama işlemlerinin çıplak gözle görülmesi ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliğinin dikkate alınmaması şarttır (Fasıl 39);
(4) Plastik maddelerle kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış olup, bu işlemler sonunda üzerinde desenler meydana gelen mensucat (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllar);
(5) Dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı gözenekli plastikten levhalar, yapraklar ve şeritler (Fasıl 39); veya
(6) 58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli ürünler.
 
(b) Plastik emdirilmiş, plastikle kaplanmış, sıvanmış, ipten, şeritten veya  benzerlerinden yapılmış mensucat (56.04 pozisyonu).
 
3.- 59.05 pozisyonu anlamında “dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları” tabirinden, duvar ve tavan tezyinatına uygun olup eni 45 cm.den az olmayan rulolar halinde bulunan ve dokumaya elverişli maddelerden olan yüzü bir mesnet üzerine tespit edilen veya mesnedi olmadığı takdirde arka yüzü işleme tabi tutulmuş olan (yapışması için emdirilmiş veya sıvanmış) ürünler anlaşılır.
Bununla beraber bu pozisyon, kağıt (48.14 pozisyonu) veya mensucat mesnet üzerine (genellikle 59.07 pozisyonu) doğrudan tespit edilmiş mensucat kırpıntılarından veya tozlarından meydana gelen duvar kaplamalarına tatbik edilmez.
 
4.- 59.06 pozisyonu anlamında ” kauçuklu mensucat ” tabiri aşağıda yazılı olanları ifade eder:
(a) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış ve kauçukla lamine edilmiş mensucattan;
(i)  Metrekare ağırlığı 1,500 gramdan fazla olmayan veya
(ii) Metrekare ağırlığı 1,500 gramdan fazla olan ve ağırlık itibariyle % 50’den fazla dokumaya elverişli madde içeren;
(b) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış iplik, sicim ve benzerlerinden yapılmış mensucat; (56.04 pozisyonu) ve
(c) Metrekare ağırlığı dikkate alınmaksızın kauçukla aglomere edilmiş birbirine paralel dokumaya elverişli ipliklerden meydana gelmiş mensucat.
Bununla beraber bu pozisyon, 58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden ürünlere ve dokumaya elverişli mensucatın yalnızca mesnet amacıyla kullanılması halinde dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş gözenekli kauçuktan levhalar, plakalar veya şeritlere (Fasıl 40) uygulanmaz.
 
5.- 59.07 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:
(a) Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmediği mensucat (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllar); bu hükmün tatbikinde bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz;
(b) Boyanarak desen verilmiş mensucat (tiyatro dekorları, atölye fonları ve benzeri işler için boyanmış bezler ” tuvaller ” hariç);
(c) Kırpıntı, toz, mantar tozu ve benzerleriyle kısmen kaplanmış ve bu işlemler sonucunda desenli hale getirilmiş mensucat. Bununla beraber taklit kadife ve pelüşler bu pozisyonda sınıflandırılır;
(d) Esası nişastalı ve benzeri maddeler olan normal aprelerle finisaj görmüş mensucat;
(e) Mesnedi dokumaya elverişli mensucat olan kaplamalık ağaç (44.08 pozisyonu);
(f) Mesnedi dokumaya elverişli mensucat olan tabii veya suni toz veya tane halinde aşındırıcılar (68.05 pozisyonu);
(g) Mesnedi dokumaya elverişli mensucat olan aglomere veya terkip yoluyla elde edilen mika (68.14 pozisyonu);veya
(h) Mesnedi dokumaya elverişli mensucat olan metal varak (genellikle Bölüm XIV veya XV).
 
6.- 59.10 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:
(a) Kalınlığı 3 mm.den az olan dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları; veya
(b) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucattan veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış dokumaya elverişli ip veya iplikten meydana gelmiş mensucattan transmisyon veya tasıyıcı kolanlar (40.10 pozisyonu).
 
7.- 59.11 pozisyonu, XI. Bölüm’ün diğer herhangi bir pozisyonunda yer almayan aşağıdaki eşyaya uygulanır:
(a) Uzunlamasına veya sadece dikdörtgen şeklinde (kare dahil) kesilmiş parça halinde dokumaya elverişli ürünlerden (59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yeralan ürün karakterine haiz olanlar hariç) sadece:
(i) Kard garnitürü imalinde kullanılan ve kauçuk, deri veya diğer maddelerle sıvanmış, kaplanmış vya lamine edilmiş dokumaya everişli mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik işlerde kullanılan benzeri mensucat (üstüvanelerin (leventler) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil);
(ii) Eleklik gazlar ve bezler;
(iii) Yağ preslerinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları
(dokumaya elverişli maddeden veya insan saçından);
(iv) Makinede veya diğer teknik işlerde kullanılan ve keçeleştirilmiş, emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın, çok katlı atkı ve çözgü ipliği olan düz dokunmuş mensucat;
(v) Teknik işlerde kullanılan, metalle takviye edilmiş mensucat;
(vi) Sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılan ipler, kordon ve benzeri diğer eşya (emdirilmiş, sıvanmış veya metalle takviye edilmiş olsun olmasın);
(b) Teknik işlerde kullanılan dokumaya elverişli eşya (59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yer alanlar hariç) [kağıt imaline mahsus makinelerde veya benzeri makinelerde (hamur veya amyant – çimento makineleri gibi) contalar, yıkama ve parlatma diskleri, makine ve cihazların diğer aksam ve parçalarında kullanılan ve nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler].
 
 
59.01 –     KİTAP VEYA BENZERLERİNİN DIŞ KAPAKLARINDA KULLANILAN TÜRDEN ZAMK VEYA NİŞASTALI MADDELERLE SIVANMIŞ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MENSUCAT; MÜHENDİS MUŞAMBASI VEYA ŞEFFAF BEZLER; HAZIR TUVALLER; ŞAPKACILIKTA KULLANILAN BUKRAN VE BENZERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ MENSUCAT.
5901.10 –    Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamklı veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokunmaya elverişli
5901.90 –    Diğerleri
(1)   Kitap ve benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokunmaya elverişli maddelerden mensucat: Bunlar genellikle pamuktan ketenden veya dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden bez ayağı tarzında dokunmuş ve üzeri zamklı veya nişastalı maddelerle (nişasta gibi) kalınca bir tabaka teşkil edecek şekilde sıvanmış mensucat olup, kitap ciltlerinde, kaplar, gözlük mahfazaları veya bıçak kılıfları, çatal ve bıçak takımı sandıkları vb. lerin imalinde kullanılır.
Bu nevi mensucat ağartılmamış, ağartılmış, boyanmış veya baskılı olabilirler ve yüzeyleri çoğunlukla kıvrımlandırılmış, pliselendirilmiş, telatinlenmiş (kumlu sahtiyan yapılmış), kaba hale getirilmiş, kabartma yapılmış veya diğer şekilde işlem görmüş olabilir.
Aynı amaçlar için kullanılan, plastik emdirilmiş veya sıvanmış mensucat (taklit deri gibi) bu pozisyon haricindedir (59.03 pozisyonu).

 • Mühendis muşambası (Kopya muşambası): Bunlar, sık dokunuşlu çok ince mensucat olup, genellikle pamuk veya ketenden imal edilmekte ve mimarlar, teknik ressamlar, vb. tarafından kopya işlerinde kullanılabilmesini mümkün kılmak amacıyla az çok şeffaf bir hale getirilmiş (özellikle tabii reçineli bir solüsyon ile işleme tabi tutularak)bulunmaktadır.
 • Hazır tuvaller: Bunlar genellikle keten, kendir (kenevir) veya pamuktan mamul olup, tutkallanmış, bir yüzü ketentohumu yağı ve diğer maddelerden (örneğin, çinko oksitten) oluşan bir karışım ile sıvanmıştır. Bu tuvaller genellikle bir çerçeve içine gerilmiş vaziyette ve kullanılmaya elverişli; büyüklükte olur. Bunların ağaçtan veya kartondan bir mesnet üzerine tespit edilmiş olanları da bu pozisyonda sınıflandırılır.

(4)   Şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat: Bunlar, açık aralıklı hafif mensucatın yapışkan ve dolgu maddeleriyle (örneğin, zamk veya nişastalı maddelerin kaolen ile karışımı) emdirilmesi suretiyle yapılan sertleştirilmiş mensucattır. Bukran ve benzeri mensucatın bazı çeşitleri ise bu şekilde sertleştirilmiş iki ayrı dokumanın yüzyüze yapıştırılması suretiyle elde edilmektedir. Bukran ve benzeri mensucat başlıca 65.07 pozisyonundaki şapka kasnaklarının imalinde kullanılır.
Benzer amaçlar için kullanılan plastik emdirilmiş veya sıvanmış mensucat bu pozisyon haricindedir (59.03 pozisyonu).
Yukarıda, (1), (2) ve (4) numaralı bentlerde yazılı eşya, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notunun (II) kısmında tarif edildiği şekildeki hazır eşya olduğu takdirde bu pozisyon haricinde kalır.
 
59.02 –     NAYLON VEYA DİĞER POLİAMİDLERDEN, POLİESTERLERDEN VEYA VİSKOZ İPEĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEK MUKAVETLİ İPLİKTEN HER NEVİ NAKİL VASITASI İÇ VE DIŞ LASTİĞİ İÇİN MENSUCAT (KORD BEZİ).
5902.10 –    Naylon veya diğer poliamidlerden
5902.20 –    Poliesterlerden
5902.90 –    Diğerleri
 
Bu pozisyon, plastikler veya kauçuk emdirilmiş veya bu maddelere batırılıp çıkarılarak kaplanmış olsun olmasın, nakil vasıtaları için mensucatı (kord bezini) kapsar.
Bu mensucatlar, nakil vasıtaları için lastik üretiminde kullanılırlar ve atkı iplikleriyle birbirlerinden belirli aralıklarda tutulan, paralel filament iplikli çözgü ipliklerinden oluşurlar. Çözgü iplikleri her zaman yüksek mukavemete sahip naylon veya diğer poliamidler, polyesterler veya viskoz ipeği (rayonu) ipliklerinden oluşur. Atkı iplikleri ise, yaygın olarak aralıklı ve yalnızca çözgü ipliklerini yerinde tutmayı amaçlayan başka tür ipliklerden oluşabilir. “Yüksek mukavemetli iplik” teriminin tarifi için XI. Bölümün 6 no.lu Notuna bakınız.
Bu pozisyon nakil vasıtaları için lastik üretiminde kullanılan diğer dokumalar ile XI Bölümün 6 Nolu notunda belirtilen özelliklere uymayan diğer dokuma ipliklerini kapsamaz (duruma göre; 54. Fasıl veya 59.03 veya 59.06 pozisyonları).
   
59.03 –     PLASTİK EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA PLASTİKLE LAMİNE EDİLMİŞ MENSUCAT (59.02 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
5903.10 –    Poli (vinil klorür) ile
5903.20 –    Poliüretanla
5903.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, plastik emdirilmiş (örneğin, poli (vinil klorür), plastikle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucatı kapsar.
Bu ürünler, m2 ağırlıkları ve plastik maddelerin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun aşağıda belirtilen şartlara uymaları kaydıyla burada sınıflandırılırlar:

 • Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış mensucat sözkonusu olduğunda, emdirme, sıvama veya kaplama, ortaya çıkan renk değişikliği sonucu etkilemeksizin çıplak gözle görülebilir olmalıdır.

Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmediği veya sadece renk değişimi sebebiyle görülebilir olduğu mensucat bu pozisyon haricinde kalır ve genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllarda yer alır. Böylece bu pozisyon haricinde kalan mensucata örnek olarak, sadece buruşmazlık, güve yemezlik, çekmezlik veya su geçirmezlik özellikleri verme gibi amaçlarla çeşitli malzemelerle emdirilmiş mensucat (özellikle su geçirmez hale getirilmiş gabardin kumaşlar ve poplinler) belirtilebilir. Plastiklerle kısmi olarak sıvanmış veya kaplanmış ve bu işlemler nedeniyle oluşan desenleri taşıyan mensucatlar da 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllarda sınıflandırılırlar.

 • Söz konusu ürünler katı değildirler, yani 15 ila 30 santigrat derece arasındaki sıcaklıkta çapı 7 mm. olan bir silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilirler.
 • Dokumaya elverişli mensucat, plastik maddelerin içine tamamen batırılmamış veya her iki yüzü plastikle sıvanmamış veya kaplanmamış olmalıdır.

Yukarıdaki 2 veya 3. alt paragraflarda belirtilen özelliklere uymayan ürünler genellikle 39. Fasılda yer alırlar. Buna rağmen her iki yüzü plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış olan, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülemediği ya da sadece renk değişimi sebebiyle görülebilir hale geldiği mensucat genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllarda yer alır. 58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden ürünler hariç olmak üzere dokumaya elverişli maddelerden mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı gözenekli plastikten levhalar, yapraklar veya şeritlerle birleştirilmiş olan dokumaya elverişli mensucat da 39. Fasılda sınıflandırılır. (39. Fasılın Genel Açıklama Notunun “Plastikler ve Dokumaya Elverişli Maddeler Bileşimleri” başlığını taşıyan kısmın sondan ikinci paragrafına bakınız.)
Bu pozisyonda lamine edilmiş mensucat, basitçe plastik bir yapışkanla üst üste tabakalar halinde birleştirilmiş mensucatla karıştırılmamalıdır. Enine kesitlerinde plastik maddeler görülmeyen bu mensucat,  genellikle 50 ila 55. Fasıllarda yer alırlar.
Burada sınıflandırılan kumaşların çoğundaki plastik malzeme çoğunlukla renklidir, yumuşak veya deriyi taklit etmek için kabartılmış olabilen bir yüzey tabakası oluşturur, örneğin deri taklidi kumaş.
Bu pozisyon aynı zamanda, kauçuğa yapışmalarını kolaylaştırmak üzere emdirilmiş, batırılmış mensucatı (59.02 pozisyonundakiler hariç) ve sıcaklık ve basınç uygulamasıyla diğer mensucata veya maddelere yapışmasını temin eden, termoplastik maddenin gözle görünür parçacıklarının püskürtülmesi suretiyle hazırlanmış dokumaya elverişli maddelerden mensucatı da kapsar.
Bu pozisyon, aynı zamanda 56.04 pozisyonunda yer alan plastik maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kılıflanmış iplik, şerit veya benzerlerinden imal edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucatı içine alır.
Bu pozisyona dahil mensucat, döşemecilikte, el ve seyahat çantaları, terlik, oyuncak, giysi imalatında, yapıştırıcı bant olarak kitap ciltleme işleminde, elektrikli aletlerin üretiminde olmak üzere çeşitli amaçlarda kullanılır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   58.11 pozisyonundaki kapitoneli mensucat.
(b)   Yer kaplamalarında kullanılmaya mahsus plastik emdirilmiş veya sıvanmış dokumaya elverişli mensucat (59.04 pozisyonu).
(c)   Duvar kaplamaları özelliğine sahip, emdirilmiş veya sıvanmış dokumaya elverişli malzemelerden mensucat (59.05 pozisyonu).
(d)  XI. Bölümün Genel Açıklama Notunun (II). Kısmında tarif edilen plastik maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilerek hazırlanmış dokumaya elverişli maddelerden mensucat.
 
59.04 –     LİNOLEUM (KESİLEREK ŞEKİL VERİLMİŞ OLSUN OLMASIN); BİR SIVAMA VEYA KAPLAMA MADDESİNİN DOKUMAYA ELVERİŞLİ MESNET ÜZERİNE TATBİKİ SURETİYLE ELDE EDİLEN YER KAPLAMALARI (KESİLEREK ŞEKİL VERİLMİŞ OLSUN OLMASIN
5904.10 –    Linoleum
5904.90 –    Diğerleri
(1)   Linoleum.
Linoleum üzeri okside edilmiş keten tohumu (bezir) yağı, reçine ve zamklarla dolgu maddelerinden (genellikle mantar tozu, fakat bazen testere tozu veya ağaç unu) müteşekkil bulunan ve içine çoğu durumlarda boyayıcı pigmentler katılmış bulunan bir hamur tabakasıyla kaplı dokumaya elverişli maddelerden (genellikle jütten ve bazen da pamuk, vb. den) mamul bir zemin dokumasından meydana gelmiştir. Linoleumlar düz veya desenli olabilir. Desenli olanlarda bu desenler ya basma suretiyle veya kakma linoleum olması durumunda çeşitli renkte hamurlar kullanılmak suretiyle (kakma işi linoleumlar) elde edilir.
Hamuruna boyayıcı pigmentler katılmamış bulunan ve dolgu maddesi olarak mantar tozu kullanılarak elde edilen linoleuma “mantarlı halı” denmektedir. Bu itibarla bu tür linoleumları, 45.04 pozisyonunda yer alan ve dokumaya elverişli maddelerden bir mesnedi bulunan halıcılık eşyası veya aglomere mantardan diğer eşyalar ile karıştırılmamalıdır. Bunlar yukarıda bahsedilen linoleum karışımı ile yapılmazlar ve genellikle daha kaba ve katlanmaya daha az elverişli bulunmaktadır.
Linoleumlar çeşitli kalınlıklarda imal edilmekte ve yer kaplaması, duvar, raf vb. kaplaması olarak da kullanılmaktadır.
Bu pozisyon, aynı zamanda içine pigment katılmamış linoleum hamuru ile kaplanmış bulunan mensucatı ve esasen pamuk mensucatı da içine almaktadır. Mantar görünüşünde olan bu nevi linoleum kaplı mensucat ayakkabılara mahsus iç tabanların imalinde kullanılır.
 
(2)   Bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları.
Bu tür yer kaplamaları, mensucattan (keçeler dahil) bir mesned üzerinde bir yüzünü tamamen kaplayacak şekilde bir sıvama maddesi kaplanmış bulunan oldukça sert ve aşınmaya mukavemetli eşyadandır. Mesnede tatbik edildikten sonra üzeri boyanan karışım genellikle yağ ve tebeşirden oluşur. Bu tür yer kaplamalarının sıvama maddesi kalınca bir plastik madde (örneğin, polivinil klorür) tabakasından veya doğrudan doğruya mesned üzerine sürülen bir kaç kat boya tabakasından da müteşekkil olabilir.
 
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin arka tarafları çoğunlukla takviye etmek amacıyla sıvanmıştır. Bu eşya ister rulo halinde katlanmış, ister kullanıma hazır şekilde çeşitli büyüklüklerde kesilmiş olsun, bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Yaprak veya levha halindeki linoleum bileşikleri ile bir mesnedi olmayan yer kaplamaları bu pozisyon haricinde kalmakta ve bunların tarifedeki yerleri mamul oldukları maddelere göre belirlenmektedir (Fasıl 39, 40, 45 vb.).
Ayakkabı iç tabanları bu pozisyon haricindedir (64.06 pozisyonu).
 
59.05 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DUVAR KAPLAMALARI.
Bu pozisyon 59. Fasılın 3 no.lu Notundaki tanıma uygun olan, eni 45 cm.den az olmayan ve rulolar halinde bulunan ve dokumaya elverişli maddelerden olan yüzü bir mesnet üzerine tespit edilen (örneğin, kağıt) veya mesnedi olmadığı taktirde arka yüzü işleme tabi tutulmuş olan (yapışması için emdirilmiş veya sıvanmış) duvar veya tavan tezyinatına uygun olan dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamalarını kapsar.
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları içerir:

 • Herhangi bir malzemeden zemin üzerine sabitlenmiş, paralel yerleştirilmiş iplikler, dokunmuş mensucat, keçeler, örme kumaşlar (dikme-örme suretiyle imal edilenler dahil)

(2)   Herhangi bir malzemeden zemin üzerine sabitlenmiş ince plastik bir tabaka üzerinde yer alan paralel yerleştirilmiş iplikler, dokunmuş mensucat veya danteller.
(3)   Herhangi bir malzemeden zemin üzerine yapıştırılmış ince bir dokunmamış mensucata (orta tabaka) zincir dikişle tutturulmuş, paralel yerleştirilmiş iplikler (üst tabaka).

 • Herhangi bir malzemeden zemin üzerine yapıştırılmış taşıyıcı iplik grupları (orta tabaka) ile olan zincir dikişleri ile bir araya getirilmiş dokumaya elverişli liflerden tülbent (üst tabaka).
 • Herhangi bir malzemeden bir zemin üzerine yapıştırılmış, yüzü dokumaya elverişli maddelerin kıtığı ile kaplı (taklit süet) dokunmamış mensucat.
 • Herhangi bir malzemeden zemin üzerine sabitlenmiş, üzeri elle boyanmış desenlerle süslü dokunmuş mensucat.

Bu pozisyondaki duvar kaplamalarının dokumaya elverişli maddelerden yüzeyleri, boyanmış, baskı ile süslenmiş veya herhangi bir şekilde dekore edilmiş olabilir. Bir zemin üzerinde ise, o zemini tamamen veya kısmen örtüyor olabilir.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   39. Fasılın 9 no lu Notunda tarifi yapılan plastikten duvar kaplamaları (39.18 pozisyonu).
(b)   Yüzeyi doğrudan doğruya dokumaya elverişli maddelerin kıtığı veya tozu ile kaplanarak süslenmiş, kağıttan veya plastiklerle kaplı kağıttan yapılmış duvar kaplamaları (48.14 pozisyonu).
(c)   Ek bir zeminle birlikte veya yapışması için emdirilmiş veya kaplanmış halde bulunsun bulunmasın, dokumaya elverişli maddelerin kıtığı veya tozu ile kaplanmış dokunmuş mensucat (59.07 pozisyonu).
 
59.06 –     KAUÇUKLU MENSUCAT (59.02 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
5906.10 –    Eni 20 cm yi geçmeyen yapışkan bant
–   Diğerleri
5906.91 —  Örme
5906.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsar:
(A)  Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucattan (kauçuğa daldırılmış mensucat dahil) (59.02 pozisyonundakiler hariç):

 • Metrekare ağırlığı 1,500 gr. veya daha az olanlar (mensucat ve kauçuk oranı dikkate alınmaksızın); veya
 • Eğer metrekare ağırlığı 1,500 gr.’ı geçiyorsa, ağırlık itibariyle % 50’den fazla dokumaya elverişli maddeleri içerenler.

Bu kauçuklu mensucat en çok su geçirmez giyim eşyaları, radyasyondan koruyucu özel giysiler, hava basıncı ile çalışan eşya, kamp teçhizatı, sıhhi eşya vb. nin yapımında kullanılırlar.
Döşemecilikte kullanılan bazı mensucat, tek tarafları kauçuk lateksi ile ince bir tabaka halinde kaplanmış olduğu halde su geçirmez değildirler, fakat yine de bu pozisyonda yer alırlar.
Bu nevi mensucat, karoseri işi veya ayakkabı yapımı için kullanılan, birden fazla mensucat tabakasından müteşekkil olan ve katları birbirine sadece kauçuklu bir zamk ile yapıştırılmış bulunan mensucat ile karıştırılmamalıdır. Bu sonuncuların enine kesitleri kauçuğu tabaka halinde göstermez ve normal olarak 50. ila 55. Fasıllarda yer alırlar.
 

 • 04 pozisyonundaki kauçukla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kılıflanmış iplik, şerit veya benzerlerinden imal edilmiş kumaşlar.

 

 • Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, yapıştırılarak veya kauçukla silindirden geçirilmek suretiyle aglomere edilen dokumaya elverişli maddelerden paralel halde iplikler içeren atkısız kumaşlar. Bu ürünler otomobil lastiği imalinde, kauçuk boru, transmisyon kolonları veya taşıyıcı kolonlar ve kayışlarla benzerlerinin imalinde kullanılır.

 

 • Zemini önceden kauçuklanmış olsun veya olmasın mensucattan ve yapıştırıcı kauçuktan yapılmış bantlar (elektrik yalıtım şeritleri dahil).

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona haricindedir:
(a)   Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık ürünleriyle emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış yapışkan bantlar. (30.05 pozisyonu).
(b)   Yukarıda (A)(2) paragrafında belirtilen fakat ağırlık itibariyle % 50’den az dokumaya elverişli maddeleri içeren kauçuklu mensucat (40.05 veya 40.08 pozisyonları).
(c)   Dokumaya elverişli maddelerden mensucatın yalnızca mesnet olarak kullanıldığı gözenekli kauçuktan yapraklar, levhalar veya şeritler (40.08 pozisyonu). Bu ürünler ile 59.06 pozisyonunda yer alan benzeri ürünler arasındaki farklara ait kriterler açısından 40.08 pozisyonunun Açıklama Notlarından (A)’ya bakınız.
(d)  Genellikle bir çok dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucatın iskelet oluşturduğu (kauçuklandırılmış olsun olmasın) vulkanize kauçuklarla sıvanmış transmisyon kolonları ve taşıyıcı kolonlar (40.10 pozisyonu).
(e)   Esneklik kazandırmak ve yere yapışkanlık sağlamak amacıyla arkaları kauçukla takviye edilmiş halılar, linoleumlar ve diğer yer kaplamaları (hale göre 57. Fasıl veya 59.04 pozisyonu).
(f)   58.11 pozisyonundaki kapitoneli mensucat.
(g)   59.11 pozisyonunda yer alan,  kauçuk emdirilmiş, dokuma leventlerinin kaplanmasına mahsus kadifeden mamul dar mensucat dahil, baskı planşetleri veya teknik amaçlarla kullanılan diğer benzeri eşya türünden kauçukla birleştirilmiş ve basınç altında vulkanize edilmiş mensucattan birçok tabakadan oluşan (keçe ile astarlanmış olsun olmasın) dokumaya elverişli mensucat.
(h)   XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (II) Nolu Kısmında tarif edildiği şekilde hazır eşyadan sayılan kauçuklu mensucat (genellikle 61 ila 63.Fasıllar).
  
59.07 –     EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ VEYA KAPLANMIŞ DİĞER MENSUCAT; TİYATRO DEKORLARI, ATÖLYE FONLARI VEYA BENZERİ İŞLER İÇİN BOYANMIŞ BEZLER “TUVALLER”
(I) EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ VEYA KAPLANMIŞ DİĞER ŞEKİLDE MENSUCAT 
Bu grup, 59.01 ila 59.06 pozisyonları haricinde kalan ve emdirilmiş, sıvanmış, veya kaplanmış olan ve emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülebildiği mensucatı kapsar; bu anlamda, bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz.
Emdirme, sıvama veya kaplama işlemleri görülmeyen veya sadece görülebilir oluşu, emdirme, sıvama veya kaplama işlemlerinin oluşturduğu renk değişiminden ileri gelen neviden olan mensucat ile esası nişastalı veya benzeri maddeler olan normal finisaj apreleri işlemleri görmüş mensucat bu pozisyon haricindedir. (Bu Fasılın 5 no.lu Notuna bakınız); bunlar genellikle 50 ila 55, 58 veya 60.Fasıllarda yer alır. Yukarıda hariçte kalan bu mensucata örnek çiriş, nişasta veya benzeri apre maddeleri emdirilmiş (organdi ve müslinler) veya kumaşa sadece buruşmazlık, güve yemezlik, çekmezlik veya su geçirmezlik özellikleri veren maddeler emdirilmiş mensucattır (su geçirmez gabardinler ve poplinler gibi).
 
Bu pozisyonda yer alan mensucat anlamında aşağıdakiler belirtilebilir:
(A)  Tentelerin veya ambalaj bezlerinin imalinde kullanılan neviden olan katran, bitümen veya benzeri maddeler ile sıvanmış olan mensucat.
(B)  Mumlu maddeler sıvanmış mensucat.

 • Tabii reçine ve kafur esaslı bir müstahzar ile sıvanmış veya sıvı yağlarla emdirilerek veya kaplanarak su veya hava geçirmez hale getirilmiş ince mensucat (bunlara bazen “mumlu -sire- taftalar” denilmektedir).
 • Sıvı yağlarla veya kurutucu yağlar esaslı müstahzarlarla sıvanmış veya emdirilmiş diğer mensucat.

Bu grup, genellikle pamuktan veya ketenden mensucatın bir veya iki yüzünün esas itibariyle keten tohumu yağının oksitlenmesi ile oluşan hamur ile dolgu maddeleriyle veya boyayıcı maddelerle sıvanması sonucu elde edilen muşambayı da kapsar.
Bu gruba aynı zamanda, kurutucu yağlar ile is karası karışımından bir sıva yoluyla kaplayarak su geçirmez hale getirilmiş suni ve sentetik lifler, jüt, pamuk, keten veya kenevirden dayanıklı mensucat da dahildir.
(E)  Yanmaz hale getirilmek amacıyla silikatla sıvanmış mensucat (örneğin, ateşe dayanıklı perdeler gibi).
(F)  Tamamen aynı renkte bir boya veya metal toz tabakalarıyla sıvanmış mensucat.
(G)  Bütün yüzeyi tutkalla (kauçuk tutkal veya diğerleri) sıvandıktan sonra üzerine ince bir tabaka halinde aşağıda yazılı maddeler kaplanmış mensucat:

 • Taklit süet üretimine mahsus dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı ve tozları (dokumaya elverişli maddelerin daha uzunca lifleri püskürtülmek suretiyle aynı tarzda imal olunan mensucat 04 pozisyonundaki taklit kürkler karakterine sahip olduğu taktirde bu pozisyon haricindedir). Taklit kadife ve pelüş üretimine mahsus (örneğin, fitilli kadife) dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı ve tozları ile kaplanmış mensucat bu pozisyonda sınıflandırılır.
 • Mantar tozu (örneğin, duvar kaplamaları için).
 • Cam toz, granül ve pulları (sinema perdelerine mahsus “cam kürecikler”

gibi)

 • Mika tozu.

(H)  Vazelin esaslı bir macun veya diğer macunlardan (zamklardan)emdirilerek su
geçirmez hale getirilmiş çatı malzemelerinde, su yolu oluklarının tamirinde, vb.
kullanılan mensucat.
Satıhlarında boyama veya sıvama (örneğin, dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı veya tozlarıyla sıvama – bu Fasılın 5 no lu Notuna bakınız) işlemleriyle desenler oluşturulmuş mensucat bu pozisyon dışında kalır (genellikle 59.05 pozisyonu veya 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllar).
 
Aşağıda yazılı olanlar da keza bu pozisyon haricindedir;

 • Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan ve perakende satılacak şekilde ambalajlanmış yağ ipeği veya benzeri yağlı mensucat (ince dokumalar); ilaç emdirilmiş alçı ve pansumanlar; kırıkları sarmaya mahsus olan ve perakende satılacak şekilde ambalajlanmış halde bulunan alçı emdirilmiş bandajlar (30.05 pozisyonu).

(b)   Hassas hale getirilmiş mensucat (37.01 ila 37.04 pozisyonları).
(c)   Mesnedi dokumaya elverişli maddelerden olan ağaç kaplamalar (44.08 pozisyonu)
(d)  XI. Bölüme ilişkin Genel Açıklama Notlarının (II) Kısmında tarif edildiği şekilde hazır eşyadan sayılan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış mensucat.
(e)   Hazır tuvaller (59.01 pozisyonu).

 • 04 pozisyonundaki linoleumlar ve diğer ürünler.

(g)   Mesnedi dokumaya elverişli maddelerden olan tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (68.05 pozisyonu).
(h)   Alt tabakaları dokumaya elverişli maddelerden olan ve bir veya her iki yüzü asfalt veya benzeri maddelerle kaplanan çatı malzemeleri (68.07 pozisyonu).
(ij) Mesnedi dokumaya elverişli maddelerden olan metal yapraklar (genellikle Bölüm XIV veya XV).
 
(II) TİYATRO DEKORLARI, ATÖLYE FONLARI VEYA BENZERİ İŞLER İÇİN BOYANMIŞ BEZLER “TUVALLER”
Bunlar, dekor olarak tiyatro sahnelerinde yahut fon olarak fotoğraf atölyelerinde veya sinema stüdyolarında veya benzerlerinde kullanılan türden olan iç veya dış dekorları veya çeşitli diğer motifleri içeren boyanmış bezlerdir. Bu tür boyanmış mensucat top halinde veya belirli bir şekilde kesilmiş olabileceği gibi, ağaçtan veya metalden bir çerçeveye gerilmiş halde de olabilir.
 
59.08 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DOKUNMUŞ VEYA ÖRÜLMÜŞ FİTİLLER (LAMBA; OCAK, ÇAKMAK, MUM VE BENZERLERİ İÇİN); BEYAZ ALEVLİ LAMBALAR İÇİN GÖMLEKLER VE BUNLARIN İMALİNE YARAYAN BORU ŞEKLİNDE ÖRME MENSUCAT (EMDİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN)
(A)  Dokumaya elverişli maddelerden fitiller.
Bu pozisyonda yer alan fitiller genellikle pamuktan mamul olup, dokuma veya örme suretiyle yassı, yuvarlak veya boru şeklinde elde edilmektedir. Boyut ve şekilleri, imalleri sırasında göz önüne alınmakta olan esas kullanma yerlerine göre değişir (mum ve çakmaklara elverişli boyutta olanlar ile, gaz lambalarına, ocak ve sobalara vb. mahsus daha geniş boyuttaki fitiller gibi).
Bunlar, yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kesilmiş olsun olmasın veya kablo veya metal teferruatla donatılmış olabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Mumlu fitiller (34.06 pozisyonu).
(b)   Emniyet fitilleri ve infilak fitilleri (36.03 pozisyonu)
(c)   Dokumaya elverişli ipliklerle sicim ve iplerin basit bir şekilde bükülmesi veya katlanması suretiyle elde edilen fitiller. Bu tür fitillerin iplikten olanları 50 ila 55. Fasıllardaki iplikler olarak veya sicim ve ipten olanları ise 56.07 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
(d)   Cam liflerinden fitiller (70.19 pozisyonu).
 
(B)  Beyaz alevli lamba gömlekleri imaline mahsus boru şeklinde örme mensucat.
Beyaz alevli lambalara mahsus gömleklerin imalinde kullanılan türden olan örme mensucat, genellikle ramiden, pamuktan veya viskoz ipeğinden (rayonundan) mamul bulunan sık örgülü ve boru şeklinde dar mensucattır. Bunlar kimyasal maddeler (özellikle toryum ve seryum nitratlar) emdirilmiş olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
(C)  Beyaz alevli lambalar için gömlekler.
Bu pozisyonda yeralan beyaz alevli lambalar için gömlekler yarı mamul (yukarıdaki (B) paragrafında belirtilen kimyasalarla emdirilmiş olsun olmasın, kısa bir silindirden veya mensucat kesesinden oluşan gibi) veya mamul halde olabilir; örneğin, yakma işleminden sonra, dokumaya elverişli zemini yok etmek ve nitratları oksitlere dönüştürmek için, orijinal mensucat şeklinde, gömlek kullanım anına kadar dayanıklılığını sağlamak için kollodyon emdirilir. Bunlar, amyant içersin içermesin veya takviyeler ile donatılmış olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
 
59.09 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TULUMBA HORTUMLARI VE BENZERİ HORTUMLAR (DİĞER MADDELERDEN ASTARI, TEÇHİZATI VEYA AKSESUARI OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları (örneğin, yangın söndürme hortumları) ve sıvı maddeleri sevke mahsus türden olan benzeri hortumları kapsamaktadır. Bunlar, genellikle pamuktan, keten veya kendirden, suni ve sentetik liflerden mamul sık dokunmuş veya tüp şeklinde dikilmiş kalın mensucattan olup, doğrudan doğruya boru şeklinde dokunan mensucattan imal edilir. Bunlar, sıvı yağ, katran veya kimyasal bir müstahzarla emdirilmiş veya sıvanmış olabilir.
Dokumaya elverişli maddelerden hortumlar, ister içleri kauçuk veya plastiklerle kaplanmış, metal ile takviye edilmiş (örneğin, helozoni şeklinde metal bir tel ile), ister dokumaya elverişli maddelerden başka maddelerle donatılmış (örneğin, metal rakorlar, hortum ağızları, vb.) olsunlar bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
Sadece dokumaya elverişli maddeler ile içten takviye edilmiş veya dış yüzleri ince bir dokumaya elverişli madde ile kaplanmış olan vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar 40.09 pozisyonunda sınıflandırılır.
        
59.10 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TAŞIYICI KOLANLAR VE TRANSMİSYON KOLONLARI (PLASTİK EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA PLASTİKLE LAMİNE EDİLMİŞ VEYA METALLE VEYA DİĞER MADDELERLE TAKVİYE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyonda yer alan taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları, güç iletiminde ve malzemenin bir yerden bir yere taşınmasında kullanılan türden kolanlar olup, genellikle yünden, pamuktan, suni ve sentetik liflerden, vb. dokunmak veya örülmek suretiyle elde edilir. Bunlar, çeşitli genişlikte olabileceği gibi, iki veya daha fazla katlı (dokuma, yapıştırma, vb. suretiyle birleştirilmiş) da olabilir; bazılarının kenarları, çoğunlukla kaytanla takviye edilmiş ve bazılarının bir yüzü kısa bukleleri içerecek şekilde dokunmuş olur. Bunlar, atmosfer tesirleriyle ve asit dumanları, vb. dolayısıyla bozulmayı önlemek amacıyla keten tohumu yağı, Stockholm katranı, vb. emdirilmiş veya vernik, sülyen, vb. ile de sıvanmış da olabilir.
Bu pozisyon, ayrıca sentetik liflerden mamul mensucattan, özellikle plastikle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş poliamidlerden mamul kolanları da kapsar.
Bunlar aynı zamanda, metal veya deriden şerit veya iplerle de takviye edilmiş olabilirler.
Bu Fasılın 6 no lu Not hükmü gereğince 3 mm. den az olan kolanlar bu pozisyon haricinde kalır, 50 ila 55. Fasıllarda sınıflandırılmaya devam ederler; ancak bunlar mahiyetlerine göre kordela olarak 58.06 pozisyonunda, kordonlar olarak 58.08 pozisyonunda, vb. sınıflandırılırlar. Taşıyıcı veya transmisyon kolanları (belirli uzunluklarda kesilerek uçları birbirine birleştirilmiş veya birleştirilmek üzere bağlayıcı unsurlarla donatılmış bulunan) kalınlıkları dikkate alınmaksızın, bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu pozisyon aynı zamanda, dokumaya elverişli maddelerden halatları veya kullanıma hazır haldeki kaytanı (şerit) da kapsamakta olup, bunlar nihayetsiz veya sonları birleştirilmiş olabilirler.
Ayrıca aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)   İlgili oldukları makine ve cihazlarla bir arada bulunan monte edilmiş vaziyette olsun olmasın (ait oldukları makine ve cihazlarla birlikte sınıflandırılır – Bölüm XVI gibi) taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları.
(b)   Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucattan veya kauçuk emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış veya kılıflanmış dokumaya elverişli maddelerden iplik veya sicimden mamul kayışlar veya kolanlar (40.10 pozisyonu) (bu Fasılın 6 (b) no lu Notuna bakınız).
59.11 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TEKNİK İŞLERDE KULLANILMAYA MAHSUS BU FASILIN 7 NOLU NOTUNDA BELİRTİLEN ÜRÜNLER VE EŞYA.(+).
5911.10 –    Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ile veya diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, keçe ve keçeli menscuat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arşı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil] 5911.20 –    Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)
–    Kağıt imaline mahsus makinelerde veya benzeri makinelerde (hamur veya amyant-çimento makineleri gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli maddelerden mensucat ve keçeler
5911.31 —     m2 ağırlığı 650 gr. dan az
5911.32 —     m2 ağırlığı 650 gr. veya daha fazla
5911.40 –    Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil)
5911.90 –    Diğerleri
Bu pozisyonda yer alan dokumaya elverişli maddelerden ürünler ve eşya çok çeşitli tipteki makine, cihaz, teçhizat veya aletlerde veya alet parçaları olarak kullanımları için kendilerini tanımlayan farklı özellikler arz etmektedir.
Pozisyon, özellikle tarifenin (örnek olarak Bölüm XVI ya ait notun 1 (e) açıklamasına bakınız). Herhangi bir özel hükmü uyarınca diğer pozisyonlardan hariç tutulup 59.11 pozisyonuna gönderilen dokumaya elverişli maddelerden eşyayı içermektedir. Yine de Bölüm XVII’de yer alan eşyanın dokumaya elverişli maddelerden emniyet kemerleri, motorlu taşıt gövdeleri için şekil verilmiş kaplamalar ve izolasyon panelleri (87.08 pozisyonu) ve motorlu taşıtlar için halılar (Fasıl 57) gibi bazı parçaları ve aksesuarı (aksamı) nın bu pozisyonda sınıflandırılmadığını belirtmek gerekir.
 
(A) DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TEKNİK İŞLERDE KULLANILMAYA MAHSUS UZUNLAMASINA VEYA SADECE DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE (KARE DAHİL) KESİLMİŞ PARÇA HALİNDE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MENSUCAT İLE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ ÜRÜNLER.
Uzunlamasına veya basitçe dikdörtgen şeklinde  (kare dahil) kesilmiş parça halinde olsun olmasın 59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yer alan ürünlerin karakterine haiz olmayan ürünler burada sınıflandırılır (ve XI. Bölümün herhangi bir diğer pozisyonunda yer almazlar).
Bu grup, sadece Fasılın 7 no.lu Notunun (a) bendinde belirtilen dokumaya elverişli ürünleri ve aşağıda (1) ila  (6) numaralar altında liste halinde verilen mensucatı kapsar.

 • Kard garnitürlerinde kullanılan türden kauçukla, deriyle veya diğer maddelerle (örneğin plastik) sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunmaya elverişli mensucat, keçe ve keçeyle astarlanmış dokunmuş mensucat ve üstüvanelerin (dokuma leventlerinin) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil olmak üzere diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat.
 • Eleklik mensucat: Bunlar, genellikle kare şeklindeki gözleri muntazam geometrik bir şekil ve boyutta olan ve kullanma ile bu şekli bozulmayan gözenekli mensucat (örneğin, gaz, leno, veya bez ayağı örgülü) olup, genellikle eleme işlerinde (un, aşındırıcı maddeler, plastik madde tozları, hayvan yemleri, vb.), filtre işlerinde ve elekli baskı işlerinde kullanılır. Eleklik mensucat genellikle sert bükümlü ham ipek ipliğinden veya dokumaya elverişli sentetik filament ipliğinden imal edilir.
 • Yağ preslerinde veya benzeri filtre edici amaçlar için (örneğin; şeker rafinerilerinde veya bira fabrikalarında) kullanılan ve gazların temizlenmesinde veya endüstriyel toz toplama sistemlerindeki benzer teknik uygulamalarda kullanılan neviden olan (emdirilmiş olsun olmasın) süzme amaçlı mensucat (örneğin dokunmuş filtre mensucat ve iğnelenmiş filtre mensucat). Bu pozisyon yağ filtresi mensucatını, yünden veya diğer hayvan kıllarından bazı kalın ve ağır mensucatı ve sentetik liflerden (örneğin naylon) bir öncekine nazaran daha ince olan fakat sık bir örgüye ve kendine özgü bir sargıya sahip bazı ağartılmamış mensucatı içermektedir. Pozisyon aynı zamanda insan saçından mamul benzeri filtre amaçlı mensucatı da içermektedir.
 • Makinede veya diğer teknik işlerde kullanılan türden olan, keçeleştirilmiş, emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın, çok katlı atkı ve çözgü ipliği olan düz dokunmuş mensucatlar.
 • Teknik işlerde kullanılan türden, metal telle takviye edilmiş mensucat; burada metal iplik (çıplak saç, dokumaya elverişli ipliklerle bükülmüş veya gipe edilmiş tel vb.), örneğin, dokuma sırasında kumaşa dahil olan (özellikle çözgü iplikleri olarak) veya malzemenin katları arasında birleştirilmiş olabilir.

Bununla beraber, metallerle takviye edilmiş keçeler bu pozisyon haricindedir (56.02 pozisyonu).
(6)   Sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılan türden olan ipler, kordon ve benzeri diğer eşya. Bunlar, genellikle kare kesitlidirler, hale göre katı yağlar, makine yağları, grafit, talk, vb. emdirilmiş veya sıvanmış ve bazen de metalle takviye edilmiş bulunur. Bunların sıvanmamış veya emdirilmemiş halde olanları, ancak sanayide yağlama veya ambalajlamada kullanılan türden oldukları açıkça anlaşılmak şartıyla, bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
(B) TEKNİK İŞLERDE KULLANILAN DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN EŞYA
Dokumaya elverişli maddelerden mamul olup da, teknik işlerde kullanılan türden olan bilumum eşya (59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yer alanlar hariç) bu pozisyonda yer almakta ve XI. Bölümün herhangi bir pozisyonunda yer almamaktadır (bu Fasılın 7 no lu Notunun (b) bendine bakınız); bu tür eşyaya örnek olarak aşağıda yazılı olanlar belirtilebilir:

 • Yukarıda (A) bendinde belirtilen mensucatın hazır eşya haline getirilmiş (kesilerek şekil verilmek, dikilerek bir araya getirilmek vb.) olanları. Örneğin; birçok mensucat parçalarının birleştirilmesi suretiyle yağ presleri için süzgeç bezleri, belirli şekilde kesilmiş ve kenarlarına şerit geçirilmiş veya metal bağ delikleri ile donatılmış eleklik gazlar ve bezler, elekli baskı için bir çerçeveye gerilmiş bezler.
 • Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda (hamur veya asbest (amyant) çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler (10 pozisyonundaki makine kolanları hariç).
 • Yukarıda (2) no.lu bentte belirtilen kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda kullanılan türden olan ve dokumaya elverişli mensucat ve keçelerle benzeri kullanıma sahip olan monofilament ipliklerden spiraller şeklinde bağlanarak şekillendirilmiş eşya.
 • Tulumba, motor, vb. için contalar ve diyaframlar ile rondelâlar (84 pozisyonundakiler hariç).
 • Ayakkabı cila makinalarına ve diğer makinalara mahsus diskler, manşonlar ve tamponlar.
 • Yağ preslerine mahsus tekstil torbaları.
 • Jakard veya diğer tezgâhlarda kullanılmak amacıyla belirli uzunluklarda kesilmiş ve düğümlü veya ilmekli veya (örneğin, metalden veya camdan) bağ delikleri yapılmış olan sicimler.

(8)   Dokuma tezgâhlarında mekiğin kaçmasını önleyen tertibat.

 • Elektrik süpürgelerine mahsus toz torbaları, havanın tozunu almaya mahsus sınai cihazların filtre torbaları, her türlü motorlara mahsus yağ filtreleri, vb.

Bu pozisyonda yer alan eşya, dokumaya elverişli olmayan maddelerden aksam ve teferruatı da içerebilir. Ancak, bu gibi eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya karakterini muhafaza etmesi gereklidir.
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 5911.90 Altpozisyonu
Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mensucat ve keçelerle benzeri kullanımları olan bağlanmış monofilament iplik spirallerinden yapılmış eşya (5911.31 veya 5911.32 alt pozisyonunda yer almayıp) bu alt pozisyonda yer alır.

Başa dön tuşu