Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 42 – Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (İpek böceği guddesi hariç)

FASIL 42

DERİ EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

 
Fasıl Notları. 
1.-   Bu fasılın uygulanmasında, “deri” tabiri güderiyi (kombine deri dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deri ve köseleleri ve metalize deri ve köseleleri kapsar.
2.-    Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a)   Cerrahi dikişler için steril katgütler ve benzeri steril malzeme (30.06 pozisyonu);

 • İçi tabii veya taklit kürkle kaplı yahut dışına basit bir süs mahiyetini aşan kürk veya taklit kürk tutturulmuş giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve koruyucu eldivenler hariç) (43.03 veya 43.04 pozisyonları).
 •  Ağdan yapılmış eşya (56.08 pozisyonu);
 • Fasıldaki eşya;
 • Fasıldaki başlıklar ve aksamı
 • 02 pozisyonundaki kamçı, kırbaç ve diğer eşya;
 • Kol düğmeleri, bilezikler veya diğer taklit mücevherler (71.17 pozisyonu);
 • Ayrı olarak getirilen eyer ve koşum takımlarının aksamı ve süsü (üzengi, gem,  halka ve tokalar gibi) (genellikle XV. Bölüm);

(ij)  Müzik aletlerine mahsus teller, davul ve benzerleri için deriler ve müzik aletlerine mahsus diğer aksam (92.09 pozisyonu);

 • Fasıldaki eşya (mobilyalar, lambalar ve aydınlatma cihazları gibi);
 • Fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı gibi); veya
 • 06 pozisyonundaki düğmeler, çıtçıtlar, düğme kalıpları veya bu eşyanın diğer aksamı, düğme taslakları.

 
3.- (A)      Yukarıdaki 2 numaralı not hükümlerine ilaveten 42.02 pozisyonu aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Plastik madde yapraklarından yapılmış saplı çantalar (baskılı olsun olmasın) (uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış) (39.23 pozisyonu);
 • Örülmeye elverişli maddelerden yapılmış eşya (46.02 pozisyonu);

(B)       42.02 ve 42.03 pozisyonlarında yer alan ve kıymetli metalin, kıymetli metallerle kaplama metalin, tabii veya kültür incilerinin ve kıymetli veya yarı kıymetli taşların (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) aksamı olan eşya, küçük aksesuar veya süs mahiyetini aşsalar dahi eşyanın esas karakterine sahip olmamak şartıyla bu pozisyonlarda sınıflandırılırlar. Diğer taraftan, eşyanın esas karakterine sahip aksam ve parçalar 71. Fasılda sınıflandırılırlar.
 
4.- 42.03 pozisyonu anlamında “giyim eşyası ve aksesuarları” tabirinden, diğerleri anlamında eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler (spor veya koruma için olanlar dahil), önlükler diğer koruyucu giysiler, askılar, bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları, bilek kayışları (91.13 pozisyonundaki saat kayışları hariç) anlaşılır.
  
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, prensip olarak, tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden yapılmış eşyayı içine alır. Bununla beraber 42.01 ve 42.02 pozisyonları deri sanayiinin özelliklerini taşıyan ve başka maddelerden imal edilmiş bulunan eşyaları da kapsar. Bu fasıl bağırsak, kursak, mesane ve tendondan yapılmış eşyayı da kapsar.
Bu fasılın uygulanmasında kullanmak için “Deri” tabiri 1 numaralı notta tanımlanmıştır.
“Deri” tabiri güderiyi (kombine deri dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deri ve köseleyi ve metalize deriyi (41.14. pozisyonundaki ürünleri) kapsar.
Bununla beraber bazı deri eşya diğer Fasıllarda sınıflandırılmış ve bundan sonraki çeşitli pozisyonların Açıklama Notlarında belirtilmiştir.
 
42.01 –     HER TÜR HAYVAN İÇİN SARACİYE EŞYASI, EYER VE KOŞUM TAKIMLARI (KOŞUM KAYIŞLARI, YULARLAR, DİŞLİKLER, BURUNSALIKLAR, EYER ÖRTÜLERİ, EYER TORBALARI, KÖPEK ELBİSELERİ VE BENZERLERİ) (İMAL EDİLDİĞİ MADDE NE OLURSA OLSUN).
Bu pozisyon, her nevi hayvanlara mahsus olan tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden, kürkten, mensucattan ve diğer maddelerden yapılmış her türlü teçhizatı içine alır.
Bu eşya kapsamına diğerleri meyanında, eyer ve koşum takımları(dizgin, yularlar ve ipleri dahil), koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri, dizlikler, göz siperlikleri, at ayağı çulları, sirk hayvanları için süslü koşum takımları, ağızlıklar, köpek ve kediler için tasmalar, eyer yastıkları ve eyer çantaları (heybeler), atlar için hazırlanmış özel at battaniyeleri dahil bulunmaktadır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
 
(a)   Üzengi, gem, kopça gibi eyer ve koşum takımlarının süsü ve teferruatı olan ve ayrı bir şekilde sunulanlar (genellikle Bölüm XV). Sirk hayvanları için tüyler gibi dekoratif süsler ait oldukları pozisyonlarda sınıflandırılır.
(b)   Çocuklar ve yetişkinler için kemerler ve diğer kayışlar (39.26, 42.05, 63.07, pozisyonları vb)
(c)   Kamçı, kırbaç ve benzerleri (66.02 pozisyonu)
               
42.02 –     SANDIKLAR, BAVULLAR, VALİZLER, MAKYAJ VALİZLERİ, EVRAK-İŞ ÇANTALARI, OKUL ÇANTALARI, GÖZLÜK KILIFLARI, DÜRBÜN MAHFAZALARI, FOTOĞRAF MAKİNESİ MAHFAZASI, MÜZİK ALETLERİ MAHFAZALARI, SİLAH VE TABANCA MAHFAZALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; TABİİ VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN DERİ VE KÖSELEDEN, PLASTİK MADDE YAPRAKLARINDAN, DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN, VULKANİZE EDİLMİŞ LİFLERDEN, KARTONDAN YAPILMIŞ VEYA TAMAMEN YAHUT KISMEN BU MADDELERLE KAPLANMIŞ SEYAHAT ÇANTALARI, İZOLE EDİLMİŞ YİYECEK VEYA İÇECEK TORBALARI, TUVALET ÇANTALARI, SIRT ÇANTALARI, EL ÇANTALARI, ERZAK ÇANTALARI, PORTFÖYLER, PARA KESELERİ, HARİTA VE KİMLİK MAHFAZALARI, SİGARA KUTULARI, TABAKA VE TÜTÜN KESE VE KUTULARI, TAKIM ÇANTALARI, SPOR ÇANTALARI, ŞİŞE MAHFAZALARI, MÜCEVHER KUTULARI, PUDRA-BAHARAT-BARUT KUTULARI, BIÇAK KILIFLARI VE BENZERİ MAHFAZALAR (+).
– Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11 — Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.12 —  Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.19 —  Diğerleri
–  El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız olanlar dahil)
4202.21 —  Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.22 —  Dış yüzeyleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.29 —  Diğerleri
–   Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya
4202.31 —  Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve  köseleden veya rugandan olanlar
4202.32 — Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.39 —   Diğerleri
–   Diğerleri
4202.91 —  Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve  köseleden veya rugandan olanlar
4202.92 — Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.99 —   Diğerleri
 
Bu pozisyon sadece pozisyon metninde isimleri geçen ve bunların benzerleri olan mahfazaları kapsar.
Bu mahfazalar, kalıplaşmış şekilde veya sert bir iskelet ile kalıplaşmış halde olabilecekleri gibi iskeletsiz ve yumuşak durumda da olabilirler.
Bu Fasılın 2 ve 3 numaralı not hükmündeki saklı kalmak kaydıyla, pozisyonun ilk kısmında yer alan eşya, herhangi bir maddeden yapılmış olabilir. Pozisyonun ilk kısmında geçen “benzeri mahfazalar” tabirinden şapka mahfazaları, fotoğraf makinesi aksesuar mahfazaları, fişeklikler, av bıçağı, kamp çakısı, vb. kılıfları, belli bir aletin (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) konulacağı şekilde dahili olarak donatılmış veya özel olarak şekil verilmiş taşınabilir alet kutuları ve kılıfları vb. anlaşılır.
Bununla beraber, pozisyonun ikinci kısmında yer alan eşya yalnızca burada belirtilen maddelerden olmalı veya tamamen veya esas olarak bu maddelerle veya kağıtlarla kaplanmış olmalıdır (iskeletleri ahşap, metal, vb. olabilir). Bu amaçla, “deri” tabiri, diğerleri meyanında, güderiyi (kombine deri dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deri ve köseleyi ve metalize deriyi kapsar.(Bu fasılın 1 numaralı notuna bakınız.) Pozisyonun ikinci kısımda geçen “benzeri mahfazalar” tabirine, not defteri kutuları, yazı kutuları,
kalem kutuları, etiket kutuları, iğne kutuları, anahtar kutuları, puro kutuları, pipo kutuları, alet ve mücevherat ruloları, ayakkabı kutuları, fırça kutuları, vb. dahildir.
Bu pozisyonda yer alan eşya,  kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metaller, tabii veya kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlara (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) havi olabilirler (eşyaya kendi asli karakterlerini kazandırmamak şartıyla, basit bir süs veya donanım mahiyetinden daha ileri bir mahiyette olabilir) . Böylece, klipsi oniks taşından, gümüş çerçeveli deri el çantası bu pozisyonda kalır (Bu Fasılın 3 (B) no lu not hükmüne bakınız).
“Spor çantaları” tabirinden, golf çantaları, jimnastik çantaları, tenis raketi taşıma çantaları, kayak çantaları ve balıkçılık çantaları anlaşılır.
“Mücevher kutuları” ifadesi, sadece mücevherleri saklamak için özel olarak tasarlanmış kutularını değil, aynı zamanda mücevherle birlikte sunulan ve satılan türde olan, uzun süre kullanıma uygun, içinde bir veya daha fazla parça mücevher konulacak şekilde donanımlı veya özel olarak şekil verilmiş ve normal olarak içi dokumaya elverişli madde ile astarlanmış, çeşitli ebatlardaki benzeri kapaklı mahfazalar ( menteşeli veya kilitleme tertibatı olsun olmasın).
İzole edilmiş yiyecek veya içecek çantaları” tabiri yiyecek veya içeceklerin taşıma veya geçici depolama sırasında ısılarını korumak amacıyla kullanılan yeniden kullanılabilir izole edilmiş çantaları kapsar.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz.

 • Bu Fasılın 3 (A)(a) not hükmünde tarif edilen, uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış, gözenekli plastikten bir iç tabakanın iki plastik tabaka arasına sıkıştırıldığı tabakalardan oluşan çantalar dahil, erzak çantaları, (39.23 pozisyonu).
 • Örülmeye elverişli maddelerden yapılmış eşya (02 pozisyonu),
 • Kap ve mahfaza karakterine sahip olmakla beraber bu pozisyonda belirtilenlerden farklı olan eşya Örn; kitap kap ve kılıfları, dosya kapları, sümenler, kurutma kağıdı padleri, fotoğraf çerçeveleri, şeker kutuları, tütün kavanozları, kül tablası, seramik veya camdan vb. mamul yağdanlıklar, vb. Bunlar tamamen veya çoğunlukla deri veya plastik maddeden yapraklar ve benzerleri ile kaplanmış olabilir. Bu gibi eşya eğer tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden yapılmış (veya kaplanmış) iseler 05 pozisyonunda, şayet başka maddelerden yapılmış (veya kaplanmış) iseler başka Fasıllarda yer alırlar.
 • Hazır ağ ve fileler (08 pozisyonu)
 • Taklit mücevherci eşyası (17 pozisyonu),
 • Aksesuarları ile birlikte olsun olmasın belli aletleri yerleştirmek için dizayn edilmemiş veya özel olarak şekil verilmemiş alet edevat kutu ve mahfazaları ( genellikle 26 veya 73.26 pozisyonları)
 • Kılıç, palalar, kama ve benzeri silahların mahfazaları (07 pozisyonu).
 • Fasıl 95 deki eşya (örn; oyuncaklar, oyunlar, spor malzemeleri).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
4202.11, 4202.21, 4202.31 ve 4202.91 Altpozisyonları
 
Bu alt pozisyonların uygulanmasında, “dış yüzü deriden” ifadesi deri yüzeyi korumak amacıyla, çıplak gözle görülemeyen şekilde ince bir plastik tabakayla veya sentetik kauçukla kaplanmış ( genellikle 0.15 mm.den az kalınlıkta) deriyi içine alır ve renkteki veya parlaklıktaki değişiklikler hesaba katılmaz.
 
4202.31, 4202.32 ve 4202.39 Altpozisyonları
 
Bu alt pozisyonlar, normal olarak cepte yada çantada taşınan türden eşyayı kapsar ve bunlara gözlük kılıfları, not defteri kutuları, cüzdan, anahtar kutuları, sigara kutuları, puro kutuları, pipo kutuları ve tütün keseleri dahildir.
 
42.03 –     TABİİ VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN DERİ VE KÖSELEDEN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI.
4203.10 –  Giyim eşyası
– Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler
4203.21 — Spor eldivenleri
4203.29 —  Diğerleri
4203.30 –   Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları
4203.40 –   Giyim eşyasının diğer aksesuarları
 
Bu pozisyon, tabii veya terkip yolu ile elde edilen deriden imal olunan bütün giyim eşyası ve aksesuarlarını (aşağıda belirtilenler hariç) içine alır. Bu nedenle, paltolar, pardesüler, eldivenler, tek parmak eldivenler, koruyucu eldivenler (spor için veya koruma için olanlar dahil), önlükler, kolluklar ve diğer koruyucu giyim eşyası, bilek kayışları, pantolon askıları, kemerler, kuşaklar, kravatlar, vb. bu pozisyonda yer alır.
Ayrıca, kemer yapılmak üzere ve bir ucu sivriltilmek suretiyle kesilmiş şerit halindeki deriler bu pozisyondadır.
Deri ve kürkten veya deri ve taklit kürkten mamul eldivenler, tek parmak eldivenler ve koruyucu eldivenler bu pozisyonda yer alır.
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden mamul giyim eşyası ve teferruatı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve koruyucu eldivenler hariç), iç kısmı kürk veya taklit kürkle kaplı bulunduğu yahut tabii veya taklit kürkten harici aksamı olup da bu aksam basit bir süs olmaktan ileri gittiği takdirde 43.03 veya 43.04 pozisyonlarında sınıflandırılır.
Bu pozisyona dahil olan eşya elektrikli ısıtıcı tertibatlı da olabilir.
Bu pozisyonda yer alan eşya, kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metaller, tabii veya kültür incileri, kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) ile süslenmiş (eşyaya kendi asli karakterlerini kazandırmamak şartıyla, basit bir süs veya donanım mahiyetinden daha ileri bir mahiyette olabilir) olabilir. Böylece, altın bir kemer tokasından müteşekkil deri kayış bu pozisyonda kalır. (Bu Faslın 3 (B) nolu not hükmüne bakınız).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Kılları veya yünü ile birlikte dabaklanmış olan derilerlerden ve özellikle koyun ve kuzu derilerinden mamul giyim eşyası ve aksesuarları(Fasıl 43).
 • Deri ile takviyeli mensucattan giyim eşyası (Fasıl 61 veya 62)
 • Fasıl 64 de yer alan eşya (örn; ayakkabı ve ayakkabı aksamı).
 • Başlıklar ve aksamı (Fasıl 65).
 • Kol düğmesi, bilezik veya diğer taklit mücevherci eşyası (71.17 pozisyonu).
 • Saat kayışları (13 pozisyonu)
 • Fasıl 95’de yer alan eşya (örn; kriket, hokey oyunlarındaki bacak koruyucuları gibi spor faaliyetleri için gerekli olanlar, yüz maskeleri, göğüs koruyucuları, eskrim maskeleri gibi spor için koruyucu donanım), (bununla beraber deriden yapılmış spor giysileri, spor eldivenleri, koruyucu eldivenler ve tek parmak eldivenler bu pozisyonda sınıflandırılmışlardır).
 • Düğmeler, kopçalar, kancalar bunlara ait aksamlar (06 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 4203.21 Altpozisyonu
 
“Özellikle spor için yapılmış eldivenler, parmaksız eldivenler, tek parmaklı eldivenler” tabiri tek veya çift olarak satılan ve yapısı itibariyle ancak spor yapmaya elverişli olduğu görülen eldivenleri, parmaksız eldivenleri ve tek parmaklı eldivenleri ifade eder (Örn; elleri koruyan ve hokey sopasını tutmaya yardımcı olan buz hokeyi eldivenleri veya boks eldivenleri).
 
[42.04]
 
42.05 –     TABİİ VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYA.
Bu pozisyon, bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında yer almayan veya tarifenin diğer fasıllarında yer almayan tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden yapılmış eşyayı içine alır.
 
Bu pozisyon, aşağıda yazılı olan, makinelerde veya mekanik cihazlarda veya
diğer teknik kullanımlara mahsus eşyayı kapsar:
 
(1)   Kesiti ne şekilde olursa olsun (örgü kolonlar dahil) makineler için taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları (ister hazır eşya halinde veya ister uzunluklarına göre yapılmış olsun). Düz deri kolonlar, şerit halindeki derilerin uçlarının yapıştırma ve başka suretle birleştirilmesinden müteşekkildir. Yuvarlak kolonlar ise genellikle şeritlerin yuvarlatılıp, yapıştırılıp, daire şekli verilmesi ile hazırlanır.
Ait oldukları makine veya cihazlarla birlikte getirilen taşıyıcı ve transmisyon kolonları üzerlerine takılı halde olmasa dahi, birlikte getirildikleri makine ve cihazların ait oldukları pozisyonda yer alırlar (Örn; XVI. Bölüm).
 

 • Dokuma makinelerine mahsus toplayıcılar, tarak kayışları, gücü kayışları, kard garnitürü, taşıyıcı kayışlar ve dokuma makinelerine ait diğer deri eşya (üzerlerine iğneleri takılmış kard garnitürleri 48 pozisyonunda yer alır); Dişliler, contalar, rondelelar, valf köseleleri, tulumba ve pres makinelerine ait deri ve köseleler, matbaa makinelerine ait silindir manşonları, eşyayı büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makineler için delikli köseleler; kösele çekiçler;gaz ölçme aletlerinin diyagramları ve 90. fasılda yer alan mekanik aletlerin ve makinelerin deriden yapılmış diğer parçaları; deriden borular ve hortumlar.

 
Bu pozisyon, ayrıca aşağıda belirtilen eşya yer alır:
 
Bagaj etiketleri; ustura kayışları; ayakkabı bağları; paket taşıma kulpları; köşe bantları (hurçlar, bavullar, vb.için); içi doldurulmamış minder yüzleri (içi dolu minderler 94.04 pozisyonunda sınıflandırılmıştır); genel kullanıma mahsus kayışlar(42.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); çocuklar ve yetişkinler için kemer ve diğer kayışlar; deri ve köseleden uzun şeritler; deriden örtüler (42.01 pozisyonunda yer alan eyer örtüleri hariç); kitap kap ve kılıfları; sümenler; kurutma kağıdı pedleri, deriden matara ve su kırbaları, diğer kaplar (tamamen veya esas olarak deri veya terkip yolu ile elde edilen deri ve kösele ile kaplanmış olanlar dahil) (42.02 pozisyonunda daha belirli şekilde yer almış olan benzerlerinden olmamak kaydıyla); pantolon askılarının aksamı; deri ile kaplanmış kemer tokaları ve benzerleri; güneş şemsiyelerinin, şemsiyelerin ve bastonların kılıfları, püskülleri ve benzerleri; kılıç bağları; özel şekilde kesilmiş veya bir araya getirilmiş deri ve güderi parçaları (bununla birlikte toz bezi olarak kullanılmak üzere özel olarak kesilmemiş veya şekil verilmemiş güderi parçaları 41.14 pozisyonunda yer alır.); üzeri güderi ile kaplı tırnak cilaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden (örn: giyim eşyası olarak kullanılmak üzere) kesilerek şekil verilmiş deri parçaları bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Ayakkabı aksamı (Fasıl 64).
 • Kamçılar, binici kırbaçları veya 02 pozisyonunda yer alan diğer eşya.
 • Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların aksamı (02 pozisyonu).
 • Kol düğmeleri, bilezikler veya diğer taklit mücevherci eşyası (17 pozisyonu)
 • Fasılda yer alan eşya (örn: mobilya, mobilya parçaları, lambalar, abajurlar ve bunların aksamı).
 • Fasılda yer alan eşya (örn: oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri).
 • 06 pozisyonunda yer alan düğmeler, kopçalar, kancalar, vb.).

 
42.06 –     BAĞIRSAK (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ), KURSAK, MESANE VE VETERDEN MAMUL EŞYA
Bu pozisyon aşağıdakileri içine alır:

 • Katgüt; temizlenmiş, kurutulmuş, bağırsağın özellikle koyun bağırsaklarının iplik şeklinde bükülmesi suretiyle elde edilmiştir. Katgüt, genellikle raketlerin imalatında, balık oltalarının yapımında ve makine parçalarında kullanılır.

 
Cerrahide kullanılan steril katgütleri ve benzeri steril dikiş malzemeleri bu pozisyon haricindedir. (30.06 pozisyonu). Müzik aletlerinde tel olarak kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış bağırsaklar da bu pozisyon haricindedir (92.09 pozisyonu).
 

 • Varakçı kursağından dikdörtgen (kare dahil) şeklinde veya başka şekillerde kesilmiş parçalar ve varakçı kursağından mamul diğer eşya (varakçı kursağı, koyun veya diğer geviş getiren hayvanların kör bağırsaklarından yapılır).

 

 • Mesaneden yapılan eşya, tütün keseleri gibi, tendondan hazır eşya (makine kolonları olarak hazırlanmış veya kaytan haline getirilmiş olanlar vb.). Küçük parçalar halindeki tabii bağırsakların birlikte yapıştırılması suretiyle elde edilen “suni” bağırsaklar da bu pozisyonda yer alır.
Başa dön tuşu