Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 10 – Hububat

FASIL 10

HUBUBAT

Fasıl Notları.
1.- (A) Bu Fasılın pozisyonlarında belirtilen ürünler, ancak tane halinde iseler, başakları içinde
veya saplarında olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır;
(B) Bu Fasıla, kavuzundan çıkarılmış veya başkaca bir şekilde işlenmiş hububat taneleri dahil değildir. Bununla beraber kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinçler 10.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
2.- 10.05 pozisyonuna tatlı mısır dahil değildir (Fasıl 7).
 
Altpozisyon Notu.
1.- “Makarnalık (durum) buğday” terimi, Triticum durum türlerine giren buğdaylar ve Triticum durum ile aynı sayıda (28) kromozom içeren türlerin kendi aralarında çaprazlanmaları ile elde edilen hibridleri (melezleri) anlamına gelir.
 
                                            GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, sadece, başak veya demetler içinde bulunsun veya bulunmasın, hububat tanelerini kapsar. Olgunlaşmadan önce biçilen ve kapçıklı halde bulunan hububattan elde edilen taneler, normal (adi) taneler ile birlikte sınıflandırılır. Taze hububat (Fasıl 7 deki tatlı mısır dışındakiler), sebze olarak kullanılmaya uygun olsun veya olmasın bu Fasılda sınıflandırılır.
Pirinç, diğer bir şekilde işlenmemiş olmak kaydıyla, kavuzundan çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, perdahlanmış, parlatılmış, yarım kaynatılmış ve kırık halde olsa bile 10.06 pozisyonunda yer alır, Ancak, diğer taneler, kavuzundan çıkarılmış veya örneğin, 11.04 pozisyonunda tarif edildiği gibi diğer bir şekilde işlenmiş iseler bu Fasıl haricindedir (ilgili Açıklama Notuna bakınız).
 
10.01 –     BUĞDAY VE MAHLUT (+).
– Makarnalık buğday (durum buğdayı):
1001.11 — Tohum
1001.19 — Diğerleri
– Diğerleri:
1001.91 — Tohum
1001.99 — Diğerleri
 
Buğday iki ana sınıfa ayrılabilir:

 • Adi buğday, yumuşak, yarı-sert veya sert, genellikle unlu yapıda;
 • Makarnalık buğday (durum buğdayı) (bu Faslın 1 Nolu Altpozisyon Notuna bakınız). Makarnalık buğdaylar, kehribar sarısı ile kahverengi, arasında değişen bir renge sahip olmalı ve şeffaf, boynuzumsu, camsı bir yapı göstermelidirler.

Kaplıca, küçük kahverengi taneleri olan bir buğday türü olup harman işleminden sonra bile kapçıklı halde bulunur ve bu pozisyonda yer alır.
Mahlut, çavdarla buğdayın genellikle 2 ye 1 oranında karışımıdır.
 
Altpozisyon Açıklama Notu
1001.11 ve 1001.91 Altpozisyonları
1001.11 ve 1001.91 altpozisyonları anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen buğday ve mahlut tohumunu kapsar.
                                  
10.02 – ÇAVDAR (+). 
1002.10 -Tohum
1002.90 -Diğerleri
Çavdar, oldukça uzun taneli, yeşilimsi-gri veya açık gri renktedir. Unu gri renktedir.
Çavdar mahmuzu (ergot) olarak bilinen ve mantar teşekkülüne açık olan çavdar bu pozisyona dahil değildir (12.11 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
1002.10 Altpozisyonu
1002.10 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen çavdar tohumunu kapsar.
 
10.03 – ARPA (+).
           1003.10 -Tohum
1003.90 -Diğerleri
Arpa, buğdaydan daha etli bir tane yapısına sahiptir. Esas itibariyle hayvan yemi olarak, malt imalinde ve, parlatıldığı veya yuvarlaklaştırıldığında, çorba veya pişirilmiş gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.
Arpanın Bracteiferous çeşitleri, büyüme sırasında kavuzlarının taneye yapışık olması ve bu yüzden basit harman veya savurma işlemleri ile taneden kolayca ayrılamaması özellikleri ile diğer çoğu tahıllardan farklıdırlar. Bu çeşit arpa taneleri saman sarısı renkte olup uçları sivridir ve kavuzları ile birlikte bulunmaları halinde bu pozisyonda yer alırlar. Değirmen işleminden geçirilmek suretiyle kabuğu çıkarılmış olan bracteiferous arpa taneleri (ki bu işlem sırasında kabukların altında bulunan perikarbın bir kısmı da tanelerden ayrılmaktadır) ise, bu pozisyon haricindedir (11.04 pozisyonu).
Tabii haliyle kavuzu bulunmayan arpa çeşidi, harman ve savurma işlemleri dışında başka bir işleme tabi tutulmamak koşuluyla bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Filizlenmiş arpa (malt), kavrulmamış malt (11.07 pozisyonuna ilişkin Açıklama Notuna bakınız).
 • Kavrulmuş arpa (kahve yerine kullanılan) (21.01 pozisyonu).
 • Fırınlama işlemi sırasında malt haline getirilmiş tanelerden ayrılan malt filizleri ve diğer mayalama artıkları (tahıl, şerbetçi otu, vb. artıkları) (23.03 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 1003.10 Altpozisyonu
1003.10 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen arpa tohumunu kapsar.
 
10.04 –      YULAF (+).         
                1004.10 -Tohum
1004.90 -Diğerleri
Yulafın iki ana çeşidi bulunmaktadır; gri (veya siyah) yulaf ve beyaz (veya sarı) yulaf.
Bu pozisyon harman ve savurma işlemleri dışında başka bir işleme tabi tutulmamak kaydıyla kavuzlu ve tabii haliyle kavuzsuz olan yulaf tanelerini kapsamaktadır.
Bu pozisyon normal işleme ve dağıtım (harman, nakliye, yükleme vb.) sırasında kavuz uçları dökülmüş yulafları da kapsar.
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
    1004.10 Altpozisyonu
1004.10 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen yulaf tohumunu kapsar.
 
10.05 –      MISIR (+).
1005.10 – Tohumluk
1005.90 – Diğerleri
Taneleri çeşitli renklerde (altın sarısı, beyaz, bazen kızıl-kahverengi veya benekli) ve çeşitli şekillerde (yuvarlak, köpek dişi biçiminde, yassı vb.) olan bir kaç mısır çeşidi bulunmaktadır.
 
Bu pozisyon tatlı mısırı kapsamaz (Fasıl 7)
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 1005.10 Altpozisyonu
1005.10 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen mısır tohumlarını kapsar.
 
10.06 –     PİRİNÇ
1006.10 — Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)
1006.20 — Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç
1006.30 — Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç  (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)
1006.40 – Kırık pirinçler
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Kavuzu içinde bulunan pirinç (çeltik), yani, kavuz tarafından sıkıca sarılmış pirinç tanesi.
 • Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç (kargo pirinci), her ne kadar mekanik kabuk çıkartıcılar tarafından kavuzu çıkarılmış olmakla birlikte perikarp tarafından sarılmış vaziyetteki pirinç olup çoğu zaman az miktarda kabuk içerir.
 • Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç, yani, perikarbı kısmen çıkarılmış bütün pirinç taneleri.
 • Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (beyazlatılmış pirinç), özel silindirler arasından geçirilmek suretiyle perikarbı çıkarılmış bütün haldeki pirinç taneleri.

Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç görünüşünü güzelleştirmek için parlatılabilir ve daha sonra perdahlanabilir. Parlatma işlemi (değirmenden geçirilmiş pirincin mat yüzeyinin güzelleştirilmesi için yapılır) fırçalama makinalarından veya “parlatma konilerinde” yapılır. “Perdahlama”, özel perdahlama tamburlarında, tanelerin talk ve glikoz karışımı ile kaplanmasıdır.
Bu pozisyon, değirmenden geçirilmiş ve ince bir yağ tabakasıyla kaplanmış “Camolino” pirinçlerini de kapsar.

 • Kırık pirinç (işleme sırasında kırılan pirinçler).

 
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar da dahildir:
 

 • Zenginleştirilmiş pirinç, değirmenden geçirilmiş normal pirinç taneleri ile çok az miktarda (%1 kadar) vitamin maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış pirinç tanelerinin karışımından oluşmaktadır.
 • Yarı kaynatılmış pirinç, hala kavuzlu halde ve diğer işlemlere (örn; kavuzundan çıkarma, değirmenden geçirme, parlatma) tabi tutulmadan önce sıcak su veya buhar ile muameleye tabi tutulur ve sonra da kurutulur. Yarı kaynatma işleminin belirli aşamalarında, pirinç, basınç altında işleme tabi tutulabilir veya kısmen ya da tamamen vakuma maruz bırakılabilir.

Yarı kaynatılmış pirincin tane yapısı, tabi tutulduğu işlemlerle sadece az miktarda değişikliğe uğratılmıştır. Değirmenden geçirme, parlatılma, vb. işlemlerden sonra bu pirinçlerin tam olarak pişirilmesi 20 ila 35 dakika sürmektedir.
 
Tane yapısını önemli ölçüde değişikliğe uğratan işlemlere tabi tutulmuş pirinç çeşitleri bu pozisyon haricindedir. Tamamen veya kısmen pişirilmiş ve sonra suyu alınmış pirinç tanelerini içeren ön pişirilmiş pirinç 19.04 pozisyonunda yer alır. Kısmen ön pişirilmiş pirinçlerin tüketilmek üzere hazırlanmaları için 5 ila 12 dakika gerekmekte iken, tamamen ön pişirilmiş pirinçler için tüketilmelerinden önce sadece suda ıslatılmaları ve kaynatılmaları gerekmektedir. Şişirme işlemiyle elde edilmiş ve tüketime hazır haldeki kabartılmış “puffed” pirinçler de 19.04 pozisyonunda yer alırlar.
 
10.07 – TANE DARI (KOCA DARI) (+).     
           1007.10 -Tohum
1007.90 –Diğerleri
Bu pozisyon, sadece tane darı olarak bilinen ve taneleri insan tüketimine mahsus hububat olarak kullanılabilen darı çeşitlerini kapsar. Pozisyon, caffrorum (kafir), cernuum (beyaz durra), durra (kahverengi durra) ve nervosum (kaoliang) gibi darıları kapsar.
Bu pozisyon halepensis (halepense) gibi yem darılarını (kuru ot veya silaj yapımında kullanılan), sudanensis (sudanense) gibi çayır darılarını (otlatmada yararlanılan), saccharatum gibi tatlı darıları (şurup veya melas imalatında kullanılan) kapsamaz. Bu ürünlerin ekim için tohumluk olanları 12.09 pozisyonunda yer alırlar. Yem darıları ve çayır darıları 12.14 pozisyonunda ve tatlı darıları 12.12 pozisyonunda yer alırlar. Bu pozisyon 14.04 pozisyonunda yer alan akdarıyı (Sorghum vulgare var. technicum) da kapsamaz.
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 1007.10 Altpozisyonu
1007.10 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen tane darı tohumunu kapsar.
 
10.08 –     KARA BUĞDAY, DARI (CİN VE KUM DARI) VE KUŞ YEMİ; DİĞER HUBUBAT.
1008.10 — Kara buğday
– Darı (cin ve kum darı)
1008.21 — Tohum
1008.29 — Diğerleri.
1008.30 — Kuş yemi
1008.40 – Çatal otu (Fonio) (Digitaria spp.)
1008.50 –  Kinoa (Chenopodium quinoa)
1008.60 –  Buğday ve Çavdar melezi (Triticale)
1008.90 – Diğer hububat
 

 • KARA BUĞDAY, DARI (CİN VE KUM DARI) VE KUŞ YEMİ

Bu gruba aşağıdakiler dahildir:

 • Kara buğday. Kara buğday olarak da bilinen bu tahıl Polygonaceae familyasına dahil olup, diğer bir çok tahılları içine alan Gramineae familyasından farklıdır.
 • Darı (cin ve kum darı), yuvarlak taneli açık sarı renklidir ve aşağıdaki türleri kapsar; Setaria spp., Pennisetum spp., Echinochloa spp., Eleusine spp. (Eleusine coracana (Coracan) dahil), Panicum spp., Digitaria sanguinalis ve Eragrostis tef.
 • Kuş yemi, parlak saman renginde tohumlar olup uzun ve iki ucu sivridir.

 

 • DİĞER HUBUBAT

Bu grup bazı melez tane hububatı kapsar. (örn; buğday ve çavdar melezi olan triticale).
 
    Altpozisyon Açıklama Notu
     1008.21 Altpozisyonu 
1008.21 altpozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen darı tohumunu kapsar.

Başa dön tuşu