Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

DİİB Özel Şartları (Gümrükler Genel Müdürlüğü )

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 41208501-132.05.02
Konu: DİİB Özel Şartları

10.04.2018 / 33450092

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 06.04.2018 tarih ve 33427052 sayılı yazı ile 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DIR) Genelgesi uyarınca DIR kapsamında buğday unu ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi tanzim edildiği ve bu DİİB’ler için firmaların beyanı doğrultusunda;
“İşbu belge kapsamında, karayolu ile yapılacak sevkiyatlarda, münhasıran {…..} Gümrük Müdürlüğü, Müdürlükleri tarafından gümrükleme işlemleri yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri belge ihracat taahhüt hesabına sayılır.” özel şartının eklendiği, ancak bahse konu özel şarta rağmen, gümrükleme işlemlerinin özel şartta belirlenen Gümrük Müdürlükleri dışındaki gümrüklerden gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği‘nin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 nci maddesinin 2/c bendi kapsamında gümrük idarelerince, ithalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, bahse konu özel şart kapsamında buğday unu ihracatı ve buğday ithalatı ile gümrük işlemlerinin münhasıran belgede kayıtlı gümrük müdürlüklerinden yapılmasında müteyakkız olunması için bağlantı gümrük müdürlüklerinizin uyarılması hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu