GenelgelerGümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleriİthalat Genelgeleri

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) (Genelge 2022/18)

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından: 03.12.2022-32032 Resmi Gazete
Konu: Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)
GENELGE 2022/18

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde veri yönetimi konusunda atılan adımlar, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen sistemlerin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda kamu kumm ve kumluş!arının teşkilat yapılarına ilişkin verilerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması amacıyla oluştumlan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) tarafindan Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’ne dönüştürülerek, dijital dönüşüm sürecinde “Dijital Türkiye” vizyonunun temel unsurlarından biri haline gelmiştir.
Bu kapsamda; DETSİS’te tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır:
⦁ Kururn ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde DETSİS içerisinde tanımlanacak ve DETSİS kayıtlarının güncelliğinin sağlanmasından kurum ve kuruluşlar sommlu olacaktır.
⦁ Kunım, kuruluş ve birimlere ait birer kimlik kodu niteliği taşıyan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası” CBDDO tarafından oluşturulacaktır.
⦁ Kurum ve kuruluşların teşkilatlanmaya ilişkin bilgilerini temel alan mevcut veya geliştirilecek tüm uygulamalarında “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası” ve kayıtları esas alınacaktır.
⦁ DETSİS yetkililerinin sisteme giriş yetkisi için T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları kurum ve kumluşlarca CBDDO’ya bildirilecektir. Kurum ve kuruluşlar DETSİS yetkililerinin bilgilerine dair güncelliği sağlayacaktır.
⦁ DETSİS yetkisi ve ağ (web) servis talepleri kurum ve kuruluşlar tarafından CBDDO’ya iletilecektir. DETSİ.S uygulamasına yetkili erişimi e-Dcvlet Kapısı üzerinden sağlanacaktır.
⦁ DETSİS yetkilileri, kurum ve kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri en geç beş iş günü içerisinde güncelleyeceklerdir.
⦁ Sisteme girilen kayıtların onaylanarak yayımlanmasından CBDDO yetkili ve sorumlu olacaktır.
DETSİS’in yürütülmesine ve sistem içerisinde yer alan verilerin diğer kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar www.detsis.gov.tr adresinden yayımlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.
2011/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

2 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu