DAHİLDE İŞLEME REJİMİGümrük Genelgeleri

Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.15.00.10.99.02 13/4/2010
Konu: Dahilde İsleme Rejimi
GENELGE
(2010/ 17 )
İlgi: 18.07.2003 tarihli ve 2003/14 sayılı Genelge
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile degisik 234 üncü maddesinin 2 nci fıkrası; Dâhilde isleme rejimi hükümlerine tabi esyaya iliskin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınacagı, aynı maddenin 3 üncü fıkrası da bahsi geçen farklılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezaların yüzde onbes nisbetinde uygulanacagı hükmünü amirdir.
Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan; Dahilde İsleme Rejimi kapsamında ithal edilen esyaya iliskin olarak yapılan beyana nazaran muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda aykırılık tespit edilmesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesine istinaden aykırılıga isabet eden verginin ve buna ait para cezasının teminata mı baglanacagı yoksa tahsil mi edilecegi hususunda tereddütler yasandıgı anlasılmıstır.
Dahilde İsleme Rejimi kapsamında ithal edilen esyaya iliskin olarak beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda 234 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen farklılıkların tespit edilmesi halinde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 231 inci maddesi ve dahilde isleme rejimi hükümlerinin ihlal edilmesine iliskin hususları düzenleyen 238 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dahilde İsleme İzin Belgesi/İzninin kapatılıp kapatılmadıgına bakılmaksızın 234 üncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen para cezasının tahsil edilmesi; Dahilde İsleme İzin Belgesi/İzninin kapatılmamıs olması halinde, ithal esyasının vergilerinin; teminata baglanmıs olması durumunda farklılıga isabet eden verginin de teminata baglanması, tahsil edilmis olması durumunda ise farklılıga isabet eden verginin de tahsil edilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Maksut METE
Müstesar
Başa dön tuşu