Gümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme Rejimi BİLGE Uygulamaları (Genelge 2010/55)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00. 010.06.02 13.12.2010
Konu : DIR BİLGE Uygulamaları

GENELGE

(2010/55)

DIR Otomasyon Sistemi çerçevesinde, Dıs Ticaret Müstesarlıgı tarafından elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İsleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında gümrük idarelerince gerçeklestirilecek gümrük islemleri sırasında asagıdaki hususlara dikkat edilir.
1- Yükümlü tarafından BİLGE Sisteminin dahil oldugu gümrük idarelerinden DİİB kapsamında 41 ve 51 ile baslayan rejim kodları ile 3141 ve 3151 rejim kodundan gerçeklestirilecek ithalat ve ihracat islemleri için dahilde isleme rejimi ile ilgili muafiyet kodu seçilir. Bu durumda, BİLGE Sisteminin Kalem Ekranında yer alan “satır kodu” alanına Dıs Ticaret Müstesarlıgınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’nin ithalat ve ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilir. Sistem tarafından ithalat islemlerinde BİLGE sisteminde beyan edilen alıcı vergi no, satısa esas birim, satısa esas miktar ve GTİP’in ilk 8 rakamı, ihracat islemlerinde ise gönderici vergi no, satısa esas
birim ve GTİP’in ilk 8 rakamı bilgileri ile elektronik ortamda düzenlenen DİİB’ye iliskin bilgiler otomatik olarak kontrol edilir. Bu bilgilerde farklılık olması halinde sistem tarafından tescile izin verilmez.
Bununla birlikte, baglantıda yasanabilecek sorunlar nedeniyle gerekli kontrollerin yapılamaması ve bu sorunun 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda sistem tarafından gerekli kontroller yapılmaksızın tescile izin verilir. Ancak, bu durumda, islemler Dahilde İsleme Rejimine İliksin İslemlerin Bilgisayar Veri İsleme Teknigi Yoluyla Yapılmasına Dair 2007/2 sayılı Tebligin 8 inci maddesinde belirtildigi sekilde gerçeklestirilir.
Diger taraftan, muayene asamasında muayene ekranına elektronik ortamda düzenlenen DİİB’ye iliskin Özel Sartlar gelmekte olup muayene memurunca bu bilgiler dikkate alınarak islemler tekemmül ettirilir.
Ayrıca, beyannamenin mavi hatta islem görmesi halinde DİİB’nin Özel Sartlar bölümünde kayıtlı bilgiler, kabul memuruna BİLGE sisteminde mesaj olarak iletilir. Bu bölümde “ayniyet tespitinin yapılması” gibi esyanın fiziki muayeneye tabi tutulmasının gerektigine iliskin bir ibarenin kayıtlı olması halinde, esyanın kırmızı hatta yönlendirilmesi hususunda bir müzekkere hazırlanarak, durum idare amirine bildirilir ve idare amirince bir kırmızı hat muayene memuru belirlenir.
2- DİİB’nin elektronik ortamda düzenlenmemesi durumunda, yükümlü tarafından, BİLGE Sisteminin Kalem Ekranında yer alan satır kodu alanına “99999999” girilir. Bu durumda, gümrük beyannamesine iliskin islemler eski usule göre yürütülür.
3- DİİB kapsamında geçici olarak ithal edilen ve mahrece iadesi gereken esyaya iliskin ihracat beyannamesi düzenlenirken “3151” ve “3141” rejim kodlarından uygun olan seçilir, TCGB Kalem Ekranında “Mahrece İade” kutusu isaretlenerek ilgili satır kodunun girilmesi seklinde islem tesis edilir.
4- Dahilde İsleme İzin Belgesi kapsamında islem görerek ihraç edilen esyanın geri gelmesi durumunda, yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan belge ile ilgili muafiyet kodu seçilmek ve “satır kodu” alanına Dıs Ticaret Müstesarlıgınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’in ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilmek suretiyle beyanname tescil edilir. Dahilde İşleme İzni kapsamında söz konusu islemin gerçeklestirilmesi durumunda BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan izin ile ilgili muafiyet
kodu seçilmek suretiyle beyanname tescil edilir. (Dolayısıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen esyaya iliskin beyannamede GK168 muafiyet kodunun seçilmemesi gerekmektedir.) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen esyanın bünyesinde yer alan ithal esyasına iliskin vergiler de 2009/116 sayılı Genelge çerçevesinde ilgili muayene memuru tarafından manuel olarak hesaplanır.
5- Dahilde İsleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen esyadan elde edilen ikincil islem görmüs ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılma süresi içerisinde serbest dolasıma giris rejimi hükümlerine göre ithal edilmek istenmesi halinde 4051 rejim kodu kullanılarak Kalem Ekranındaki “İkincil İşlemGörmüs Ürün” kutucugu isaretlenir.
6- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük idaresinden gerçeklestirilen ithalat ve ihracat islemleri, DTM ile irtibat kopuklugu olmadıgı sürece belgenin orijinal nüshası aranmaksızın gerçeklestirilir. DIR Otomasyon Projesi kapsamında her yıl önceki yıllara ait DİİB’ler kullanılarak yapılan ithalat ihracat islemleri için gerek anılan Müstesarlık bilgisayar kayıtlarında gerekse DİİB kagıt nüshası üzerinde mevcut yıla ait Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde degismis olan G.T.İ.P yerine eski G.T.İ.P. yer alsa dahi, DİİB kapsamında yapılacak ithalat/ihracata iliskin beyanname üzerinde G.T.İ.P.’in degisen yeni hali bulunuyor ise tescil alınması için yeterlidir. Bu durumda, ilgili gümrük idaresince DİİB sahibi firmalardan DİİB revizesi aranmaz.
7- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük idaresinden gerçeklestirilen ithalat ve ihracat islemleri, belgenin orijinal nüshası aranmaksızın gerçeklestirildiginden bu kapsamda DİİB üzerinde yer alan bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesi için Gümrük Müdürleri, Gümrük Müdür Yardımcıları, Muayene Memurları ve Kabul Memurları yetkili kılınmıstır.
07/05/2009 tarihli ve 2009/42 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V

Başa dön tuşu