Kararlar

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)

Karar Sayısı:414             07.12.2018-30618 Resmi Gazete
Ekli “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı

 
BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında  Tarife  Kontenjanı  Uygulanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- 1 inci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Karar kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu