Haberler

Bal ve Kümes hayvanları içerikli sosisler, … ihracat iadesi yardımları ödemeleri

409 GTP’li bal ve 1601.00.99; 1602.31,32 GTP’li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 01 Ocak 2019 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemeleri durdurulmuştur.
Konuya ilişkin yazı aşağıdadır.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

SİRKÜLER (G-2019)

Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 14/03/2019 tarihli yazılarında, 2018/12
sayılı P-KKK Kararının 12/04/2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdiği, Karar kapsamındaki desteğe esas ihracat dönemi önceki yıllardan farklı olarak, 1 takvim yılı yerine;
01/01/2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek ihracatları kapsayacak şekilde istihsal
edildiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, anılan Karar halen yürürlükte olup, 2019 yılında gerçekleştirilen ihracatlarınıza
ilişkin tarımsal ürünlerde ihracat iadesi başvurularının kabulü mümkündür.
Ancak; 31/12/2018 tarihli Bakanlıkları talimatında, anılan Karar’ın 4. Maddesinde yer alan tablonun
3 ve 9’uncu sıra numaralarında bulunan 0409 GTP’li bal ve 1601.00.99; 1602.31,32 GTP’li kümes
hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden
hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 01 Ocak 2019 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra
gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemelerinin durdurulduğu
belirtilmiştir.
Bilgilerine sunulur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter

Başa dön tuşu