Haberler

Askıya Alma Sistemi

AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı; bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı’na en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
İthalat Tebliği (İthalat:2018/1)‘in Yedinci Kısım, İkinci Bölümü Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı İletişim Bilgileri:
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
– Merve BAYATA, Uzman, T: 0 312 204 95 75,E: mbayata@ticaret.gov.tr
– Ali Arda Alıcı, Uzman, T: 0312 204 99 47, E: aliciarda@ticaret.gov.tr
– Mehmet CUMHUR, Uzman, T: 0 312 204 99 43, E: cumhurm@ticaret.gov.tr
– Ekin Deniz TİMUR, Uzman Yrd., T: 0 312 204 92 91, E: timured@ticaret.gov.tr
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
– Muhammet HARTAVİ,Uzman, T: 0 312 204 95 84, E: hartavim@ticaret.gov.tr
– İsmail TULUKÇU,Uzman, T: 0 312 204 99 78, E: tulukcui@ticaret.gov.tr
– Murat Özmen, Uzman, T: 0 312 204 99 38, E: ozmenm@ticaret.gov.tr
– Fatma Hilal Yüney,Mühendis, T: 0 312 204 92 96, E: yuneyf@ticaret.gov.tr
– Neslihan Yavuz,Uzman Yrd., T: 0 312 204 95 94,E: yavuzne@ticaret.gov.tr

Askıya Alma Sistemi  (BİLGİ)

Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB’de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için askıya alma, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontrenjanı (kota) uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.
Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.
Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.
Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.
İthalat Tebliği (İthalat:2018/1)‘in Yedinci Kısım, İkinci Bölümü Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir.

Hangi ürünler için askıya alma başvurusu yapılabilir?

  • Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
  • Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
  • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan, hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma başvurusu yapılabilir.

Kimler askıya alma başvurusu yapabilir?

  • Türkiye’de yerleşik,
  • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan,
üretici firmalar, askıya alma başvurusu yapabilir.

Başvurular ne zaman yapılır?

Askıya Alma Sistemine dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.

A) Toplantı Takvimi

 Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Birinci ETSG Toplantısı  20/04/2018-15/05/2018 tarihleri arasında  20/10/2018-15/11/2018 tarihleri arasında
İkinci ETSG Toplantısı  05/06/2018-15/06/2018 tarihleri arasında  05/12/2018-20/12/2018 tarihleri arasında
Üçüncü ETSG Toplantısı  05/07/2018-15/0/2018 tarihleri arasında  20/01/2019-30/01/2019 tarihleri arasında
Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı  01-15/09/2018 tarihleri arasında  15/02/2019 ile 28/02/2019 tarihleri arasında

B) Yeni Askıya Alma Talepleri

 Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi  01 / 01 / 2019  01 / 07 / 2019
Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih *  15 / 02 / 2018  15 / 08 / 2018

C) İtirazlar

Yeni askıya alma taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü’ne “İkinci ETSG Toplantısı”ndan 5 iş günü öncesinde yapılır.**
Yürürlükteki askıya alma sistemine tabi ürünlere yapılacak itirazlar ise, yine İthalat Genel Müdürlüğü’ne “Birinci ETSG Toplantısı”ndan 5 iş günü öncesinde yapılır.**
01/01/2018 Dönemi İtiraz Tarihleri:
Yeni Askıya Alma Taleplerine İtiraz: 01 / 06 / 2018
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünler : 01 / 05 / 2018

D) Temdit Talepleri

Yürürlükteki Askıya Almaların Temdit Tarihi  01/01/2019
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarihi  01/03/2018
Temdit Taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü’ne “Birinci ETSG Toplantısı” öncesinde yapılır.**
01/01/2019 Dönemi Temdit Taleplerine İtiraz Tarihi: 01 / 05 / 2018
* Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 01/03/2018; Temmuz dönemi için 01/09/2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.

** Netleşmiş toplantı tarihlerine ilişkin bilgi askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta adresinden temin edilebilir.

Başvurular nasıl yapılır?

Tüm belgeler elektronik ortamda (askiyaalma[at]ekonomi.gov.tr) ve ayrıca ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğe iletilecektir.

Kaynak:Ticaret Bakanlığı

Başa dön tuşu