Gümrük Genelgeleri

Antrepo ve İhracat Açma Kayıtlarında Düzeltme (Genelge 2017/ 9) (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-105.01.01
Konu : Antrepo ve İhracat Açma Kayıtlarında Düzeltme

GENELGE (2017/ 9)

Yükümlü veya memur işlemlerinden kaynaklı olarak BİLGE Programında yer alan hatalı antrepo ve ihracat beyannamesi açma kayıtlarının iptal ve düzeltme işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, TIR Karnesi, Çıkış Bildirimi veya NCTS beyannamelerinden herhangi birinde yanlış antrepo veya ihracat beyannamesi seçilmesi veya seçilmiş açma kayıtlarının iptalinin talep edilmesi durumunda söz konusu işlemlerin ilgili gümrük idaresi tarafından BİLGE Programı üzerinden aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1. Yükümlüsünce yapılan düzeltme talebinin uygun bulunması veya idarece açma kayıtlarında resen düzeltme yapılmak istenmesi halinde, düzeltme işlemi İdare Amirince görevlendirilecek memur tarafından BİLGE Programı Detaylı Beyan Modülünde yer alan “Tutanak/Açma Düzeltme İşlemleri” Menüsü kullanılarak yapılır.
  2. Açma kayıtlarında düzeltme, yanlış açma kaydının tutanakla silinmesi ve gerekliyse yeni açma kaydının yeni bir tutanakla eklenmesi şeklinde yapılır.
  3. İlgili memur tarafından doldurulmuş açma tutanağı kaydının İdare Amirince onaylanmasıyla düzeltme işlemi tamamlanmış olur.
  4. Açma kayıtlarında düzeltme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin teknik detaylar Bakanlığımız http://portal.gumruk.gov.tr adresinde BİLGE Uygulamaları-Dokümantasyon sekmesi altında yer alan “Bilge Sistemi Memur Kılavuzu”nda yer almaktadır.
  5. İhracat beyannamesi açma kayıtlarının iptalinin talep edilmesi durumlarında, ihracat beyannamesinin yararlanmış olabileceği KDV iadesi, ihracat teşviki, taahhüde sayma vb. durumlar bulunup bulunmadığı göz önünde bulundurulur.
  6. Gümrük İdare Amirleri beyanname veya açma düzeltme işlemlerinin yukarıda belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla ve yapılan değişiklik işlemlerini sorgulama ekranlarından, düzenli olarak sorgulayarak işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetimini yapmakla sorumludur.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
 
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
 

Başa dön tuşu