Gümrük Genelgeleri

Antrepo Teminat Sistemi (Genelge 2015/ 1)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/010.06

Konu : Antrepo Teminat Sistemi

GENELGE ( 2 0 1 5 / 1 )

Bilindiği üzere, 2/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması 17/12/2014 tarihinde sona erdirilmiştir.
Bu kapsamda, her bir antrepo için eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 100.000.-Avro teminat verilmesi, sabit teminata ilave olarak antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olması, antrepolara konulan diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Antrepo rejimi için geçerli olan söz konusu teminat sistemi kapsamında her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere verilecek olan teminat için ek 1’de yer alan ve eşya bazında verilecek olan teminat için ise ek 2’de yer alan teminat mektupları kullanılacak olup bahse konu yeni teminat uygulaması kapsamında daha önce usulüne uygun olarak verilmiş olan teminat mektuplarının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Her bir antrepodan alınacak olan 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat, antrepo işleticileri tarafından 1/2/2015 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne verilmesi gerekmekte olup bu tarihe kadar teminatın ibraz edilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmeyecektir.
Öte yandan, onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde Yönetmeliğin 494 üncü maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilecektir. Götürü teminatını kullanabilen bu kişilerden C ve E tipi antrepolar için 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat alınmayacaktır.
Gümrüksüz satış mağazalarına ve transit akaryakıt antrepolarına konulan eşya ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamaları herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
EK: Teminat mektubu örneği (2 adet)
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu