Tebliğler

Anne Bebek Ürünlerinin İthalat ve Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/34)

Ticaret Bakanlığından: 01.03.2024-32476 Resmi Gazete

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/17)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/34)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nin Ek-1’i, Ek-2/A’sı ve Ek-2/B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “3. Test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” ibaresi “3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” şeklinde, “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” ibaresi “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD) kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu