Gümrük Genelgeleri

AN9 Tespit İşlemi (Genelge 2012/13)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06YGM
Konu : AN9 tespit işlemi

GENELGE

(2012/13)

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 29.07.2012 tarih ve 1386 sayılı yazımızda, AN9 tespit kodunun YGMS Programına işlenerek programda gerekli altyapının oluşturulmasına kadar AN9 tespit sözleşme ve raporlarının 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2011/38 sayılı Genelgede belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenerek ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi ve YGMS Programında gerekli değişikliklerin yapılmasını müteakip ilgili gümrük idaresine ibraz edilen sözleşme ve raporların YGMS programına girilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
Bilindiği üzere 23.02.2012 tarihi itibariyle YGMS programı üzerinde yapılan düzenleme ile antrepolarda yapılan elleçleme işlemlerine ilişkin AN9 tespit kodu kapsamında gerçekleştirilen sözleşmeler ve rapor özetlerinin sisteme girilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, uygulamada yaşanan sorunlarda dikkate alınarak YGMS Pogramında, AN9 tespit koduna ilişkin birden fazla G.T.İ.P. girilebilmesi ile geçmiş tarihli AN9 sözleşmelerinin oluşturulabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.
Bu itibarla, gümrük idaresine ibraz edilen geçmiş tarihli AN9 tespit koduna ilişkin sözleşme ve raporların 2 ay içerisinde YGMS programına girilmesi, bu süre içerisinde söz konusu işlemleri yapmayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri hakkında Gümrük Kanununun 241 inci maddesi kapsamında işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Başa dön tuşu