Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Alüminyumdan yaprak ve şeritler (Genelge 2014/24)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/010.06
Konu : Alüminyumdan yaprak ve şeritler

GENELGE (2014/24)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 76.07 tarife pozisyonuna giren alüminyumdan yapraklar ve şeritlerin alt pozisyonlarının tespitinde tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu anlaşıldığından uygulamada yeknesaklığın sağlanması bakımından bu pozisyona giren eşyanın sınıflandırılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 76.07 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “74.10 pozisyonunun Açıklama Notunda bakır yapraklar için verilen koşullar gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyon için geçerlidir.” denilmekte olup, İzahnamenin 74.10 tarife pozisyonu açıklama notu ise; “Diğerleri ve örneğin süs eşyası yapımında kullanılanlar, taşıma veya nakil güvenliği bakımından veya müteakip işçilik ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla genellikle kağıttan, kartondan, suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet üzerine tespit edilmiş halde olur.” hükmünü amirdir.
76.07 tarife pozisyonuna dahil alüminyumdan yaprak ve şeritlerin bulunduğu hal itibariyle yaygın olarak görüldüğü üç duruma ilişkin numune resimleri aşağıya alınmıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, 0,2 mm.yi geçmeyen kalınlıktaki alüminyumdan yaprak ve şeritlerden;

  1. Üzerine herhangi bir madde/tabaka tespit edilmiş bulunmayan, makara görevi gören bir boruya sarılmış halde olanların 7607.11 veya 7607.19 tarife alt pozisyonlarından durumuna göre uygun olanında (resim-1),
  2. Üzerine yapışkan bir madde sıvanmış ve yapışkan maddenin olduğu yüzey bir kağıt tabaka ile(salma kağıdı) kullanım esnasında çıkarılmak kaydıyla korumaya alınmış rulo halinde olanların7607.20 tarife alt pozisyonunda (resim-2),
  1. Sağlamlığı artırmak için arasında yatay veya çapraz döşenmiş cam, polyester vb. lifler ya da ince metal teller olsun olmasın bir kağıt tabakası ile kalıcı olarak kaplanmış, kağıt tabakanın açıkta kalan yüzeyi yapışkan bir madde ile sıvanmış ve yapışkan maddenin olduğu taraf ikinci bir kağıt tabaka ile (salma kağıdı) kullanım esnasında çıkarılmak kaydıyla korumaya alınmış rulo halindeki eşyanın 7607.20 tarife alt pozisyonunda (resim-3),

Sınıflandırılmaları gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Resim-1
Resim-2
Resim-3

Başa dön tuşu