GenelgelerGümrük Genelgeleri

2024/5 Sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Hk. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-010 01.04.2024 / 95581016

Konu   :2024/5 Sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 29.03.2024 tarihli ve 95482791 sayılı ekli yazıda; 20 Mart 2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2024/5 sayılı Tebliğ`in yayımlandığı, söz konusu Tebliğ’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ‘birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar’ hükmünün yer aldığı, bahse konu Kararın henüz yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği hususları belirtilmektedir.

Bilginizi rica ederim.

Cenk Burak ALTAY

Bakan a.

Daire Başkanı

Başa dön tuşu