Gümrük Genelgeleri

2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-107 12.04.2019 / 43466596
Konu   :2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan
İlgi      :06.09.2018 tarihli ve 36901260 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı “Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan” konulu Genelge kapsamında seyrüsefer halindeki gemiden tamir ve bakım amacıyla geçici ithali yapılan can salı cinsi eşyanın tamir edilmesini müteakip 2014/20 sayılı Genelge’de belirtilen usul çerçevesinde başka bir gemiye tesliminde sakınca bulunmadığı, can salı cinsi eşyanın tamir veya bakımını müteakip başka bir gemiye teslim edilebilmesi için gümrük idaresi tarafından, eşyayı teslim eden gemi kaptanının eşyanın başka bir gemiye teslim edilebileceğine ilişkin vereceği taahhüdün aranması gerektiği talimatlandırılmıştır.
2014/20 sayılı Genelge ile, dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemler düzenlenmiş olup, Gümrük Yönetmeliğinin 171 nci maddesinin 4/b fıkrası uyarınca seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait oksijen tüplerinin de 2014/20 sayılı Genelge çerçevesinde sözlü beyan formu ile beyan edilmesi ve söz konusu eşyanın ilgide kayıtlı yazımızda belirlenen usul çerçevesinde tamir veya bakımını müteakip başka bir gemiye teslim edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu